-

Bitcoin crisis: de dood of de gladiolen

De beurskoers van bitcoin is vannacht ingestort. En niet zo’n klein beetje ook. Tijd voor paniek? Niet echt. Emoties op de markt zorgen ervoor dat handelaren hun slag slaan. Wat is de situatie?

Emotions and uncertainty are at a high right now, and there are traders looking to take advantage of that. Beware of manipulation! 20,000btc sell on Bitfinex was combination of 10,000btc short and 8,000btc long position being closed. Be greedy when others are fearful.’

AAEAAQAAAAAAAAcWAAAAJDNmN2MyNTI0LTlmNjMtNGI3Ni05OWRkLWU1MDhmNGE5NGZkOA

Waarom vindt er een flash crash plaats?

De vraag is nu waarom deze flash crash heeft kunnen gebeuren? Het antwoord schuilt in de crisis die er momenteel in de bitcoin community plaatsvindt. Er is een ware burgeroorlog gaande. Twee harde kernleden, Gavin Andresen en Mike Hearn, hebben een coup gepleegd door de introductie van een nieuwe versie ‘fork’ van het bitcoin protocol.

Het nieuwe Bitcoin XT onderscheidt zich van het oude Bitcoin Core door een grotere block size aan te bieden. Een block bevat de meest recente gevalideerde transacties die iedere tien minuten door de miners wordt opgeleverd. De huidige block grootte is slechts 1 mb en ondersteunt hiermee een beperkt aantal transacties, hetgeen volgens Hearn te weinig is om in de toekomst te kunnen groeien.

‘As Bitcoin spreads via word of mouth, we will reach the limit of the current system some time next year, or by 2017 at the absolute latest. […] So it is now time to raise the limit, or remove it entirely.’

Hoe wijzigingen in de code zich verspreiden

Het huidige bitcoin protocol wordt door een kleine groep ontwikkelaars beheerd. Zij hebben het recht om een wijziging in de code door te voeren. Dit is geen democratisch proces. Alhoewel iedereen in de community het recht heeft om wijzigingen in de bestaande code aan te brengen, wil dit niet per definitie zeggen dat alle aanpassingen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd.

Grofweg zijn er twee soorten correcties te onderscheiden. Kleine cosmetische aanpassingen – die de kern niet aanraken – in de code worden zonder al te veel poespas doorgevoerd. Grote wijzigingen – die bijvoorbeeld de consensus regels van het protocol veranderen – moeten in de vorm van een BIP “Bitcoin Improvement Proposal) worden aangeleverd.

Vervolgens kan iedereen zijn mening over deze BIP geven, hetgeen vaak een langdurig en ondoorzichtig proces blijkt te zijn. Het uiteindelijke besluit om een BIP door te voeren wordt door de kern groep genomen.

Kritiek op Bitcoin XT

Over het aanpassen van de blockgrootte kunnen de kernontwikkelaars onderling geen overeenstemming bereiken. Alhoewel er meerdere oplossingen (bijvoorbeeld het Lightning Network) om de schaalbaarheid van bitcoin in de nabije toekomst op te lossen voorhanden zijn, is het kamp al een tijd lang verdeeld over het moment waarop actie ondernomen moet worden.

De tegenstanders van Bitcoin XT maken zich het minst druk, zij beweren dat het vragen van een fee voor het valideren van een transactie de schaalbaarheidsproblemen voor een groot deel oplossen (sowieso zijn fees aan het eind van de rit onvermijdelijk omdat miners dan niet langer worden gesubsidieerd voor hun rekenkracht).

Ook zijn de criticasters bang voor een verdere centralisatie van het platform, omdat grotere blocks er voor zorgen dat minder nodes in het netwerk overblijven die de transacties controleren en verspreiden.

De reden om Bitcoin XT nu uit te brengen

Uiteraard zijn Andresen en Hearn het niet eens met deze kritiek (met name Hearn heeft een apocalyptische visie op het 100 procent vollopen van blocks). De heren vinden het probleem dermate belangrijk dat het een verdere evolutie van bitcoin in de weg staat en dit is nu precies de de reden dat zij op 15 augustus jongstleden met de publicatie van Bitcoin XT het heft in eigen handen hebben genomen.

Of deze nieuwe versie algemeen geaccepteerd wordt, ligt nu niet langer in handen van de kernontwikkelaars, maar in de handen van de miners. Door het al of niet doorvoeren van de nieuwe code brengen zij impliciet een stem uit. Volgens de website XTnodes heeft inmiddels zo’n 12,3 procent (712 van de 6270 nodes) van ‘de markt’ de nieuwe versie van het protocol geaccepteerd.

Uiteindelijk is 75 procent van de stemmen nodig om de nieuwe versie tot een succes uit te roepen, hetgeen pas in januari 2016 bereikt hoeft te zijn, omdat dan pas de nieuwe blockgrootte daadwerkelijk wordt doorgevoerd.

Twee verschillende bitcoins

Experts waarschuwen ervoor dat in het slechtste geval er op dat moment twee naast elkaar bestaande bitcoin protocollen zijn. De transacties van Bitcoin Core kunnen dan Bitcoin XT niet langer bereiken en hiermee wordt er niet gehandeld naar de geest van bedenker Satoshi Nakamoto.

Deze laatste heeft zich zelfs in de strijd gemengd. Vlak na het uitkomen van het nieuwe protocol heeft hij via een bericht op de bitcoin-dev mailinglist laten weten zich niet te scharen achter het nieuwe protocol:

The developers of this pretender-Bitcoin claim to be following my original vision, but nothing could be further from the truth.  When I designed Bitcoin, I designed it in such a way as to make future modifications to the consensus rules difficult without near unanimous agreement.  Bitcoin was designed to be protected from the influence of charismatic leaders, even if their name is Gavin Andresen, Barack Obama, or Satoshi Nakamoto. Nearly everyone has to agree on a change, and they have to do it without being forced or pressured into it.  By doing a fork in this way, these developers are violating the “original vision” they claim to honour.’

Aan de echtheid van dit bericht worden echter vraagtekens gezet aangezien het niet ondertekend is met een PGP-sleutel. Het ontbreken van deze sleutel kan echter ook gezien worden als een briljante zet van Satoshi Nakomoto:

It’s a brilliant comment, made even better by its plausible deniability. If the author really is SN, and he signed it to prove authorship, then he would be invoking personal authority rather than reason to influence the debate. And would also completely undermine even a reformed Gavin, b/c now we would know that SN is waiting in the wings to offer divine guidance. Instead, we have a comment that points out with convincing reasoning that regardless of originalist doctrine, SN’s early opinions are not canonical. Furthermore, it is equally plausible that a present-day SN would disagree with the approach of coercing a hard-fork to XT.’

De toekomst van bitcoin

Het is interessant om te zien hoe het debat zich in de toekomst voortzet: ‘The blocksize is a minor issue; what matters is #Bitcoin’s ability to govern itself. Unable to evolve is worse than unable to scale.’

Bovenstaande consensuscrisis en de huidige flash crash geeft eens te meer aan dat bitcoin al lang geen kinderspel meer is, het is een volwaardige economie waarin miljarden omgaan. Het voortbestaan van bitcoin staat dus op het spel. Het is Digitaal Darwinisme: verander of sterf.

Meer weten over de toekomst van bitcoin en het onderliggende blockchain platform? Lees dan ook het gratis trendrapport: ‘Blockchain: cryptoplatform voor een frictieloze economie’.

Deel dit bericht

1 Reactie

ZeroTime

Dit is de toekomst 😉

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond