-

Richting vertrouwen: blockchain voor meer transparantie in CO2-compensatie en natuurherstel

De essentiële kenmerken van blockchain-technologie kunnen worden ingezet om transparantie en samenwerking in CO2-compensatie en natuurherstelprojecten te bevorderen. Door openbaar toegankelijke informatie en standaarden kunnen organisaties beter aantonen wat ze écht doen en krijgen consumenten meer vertrouwen.

Initiatieven voor natuurherstel en CO2-compensatie, zoals carbon credits, missen vaak nog transparantie en effectieve communicatie. Er is veel kritiek omdat consumenten niet kunnen meten wat de daadwerkelijke impact is van een aankoop op carboncredits.com of het planten van een boom. Traditionele oplossingen missen dus een duidelijke herkomst van informatie, waardoor het moeilijk is om deze te vertrouwen en organisaties verantwoordelijk te maken.

De blockchain kan er echter voor zorgen voor inzicht en transparantie bij bedrijven die initiatieven voor natuurherstel willen verantwoorden. In dit artikel bekijk ik hoe een publiek gedeelde database kan bijdragen aan natuurherstel en het tegengaan van klimaatverandering, waarbij samenwerking wordt gestimuleerd en consumenten mondiger worden gemaakt.

Transparantie in natuurherstel vergroten

Transparantie is essentieel bij initiatieven rondom natuurherstel. De huidige methoden schieten echter vaak tekort. Het is een uitdaging om meer te weten te komen over de status van een geplante boom en zijn levenscyclus. Organisaties kunnen door het onderzoeken van beoordelingen door derden en andere onafhankelijke evaluaties de impact van hun gekochte credits inzien en er voor zorgen dat ze voldoen aan een kwaliteitsnorm. Toch gaat dit niet altijd goed. Als deze beoordelingen incorrect worden gemaakt of verkeerd worden gebruikt, kunnen ze zelfs slecht zijn.

Een openbaar protocol waar gegevens kunnen worden opgeslagen, gedeeld en geverifieerd, stelt organisaties in staat om naadloos samen te werken. Hierdoor worden veerkrachtige diensten gegarandeerd en kan fraude worden voorkomen. Deze transparantie bouwt niet alleen vertrouwen op, maar stelt organisaties ook in staat om hun impact effectief aan te tonen aan klanten.

Consumenten betrekken bij het proces

Consumenten verlangen naar meer transparantie en willen weten of hun inspanningen daadwerkelijk een positieve impact hebben op de wereld. Of het nu gaat om het doneren aan goede doelen, bijdragen aan milieuvriendelijke initiatieven of het ondersteunen van sociale projecten. Met de opkomst van talloze platforms en interfaces (zoals bank-interfaces) hebben consumenten steeds meer mogelijkheden om te doneren en bij te dragen. Echter, om op grote schaal te kunnen bewijzen hoe een donatie wordt verwerkt en wat de huidige status ervan is, zijn er vaak talloze API-oproepen naar verschillende datasilo’s nodig. Dit kan een complex en tijdrovend proces zijn dat gevoelig is voor fouten en fraude.

De blockchain kan dit proces efficiënter en transparanter maken. Alle betrokken partijen in de waardeketen hebben toegang tot dezelfde gegevens, die ze kunnen aanvullen en delen via hun eigen interfaces. Door deze directe verbinding kunnen consumenten bijvoorbeeld de reis van hun geïnvesteerde euro’s volgen, van het moment van donatie tot de specifieke boom die geplant is in het Amazone-regenwoud. Dit creëert een unieke betrokkenheid en verantwoordelijkheid, omdat consumenten actieve deelnemers worden in natuurherstelprojecten. Ze kunnen het tastbare resultaat van hun bijdrage zien en ervaren waardoor hun gevoel van voldoening en impact vergroot wordt.

IT-barrières doorbreken en samenwerking bevorderen

In de moderne zakelijke wereld staan organisaties voor uitdagingen op het gebied van IT-expertise bij het effectief communiceren van hun impact. Het probleem wordt verergerd door datasilo’s en een gebrek aan transparantie in de toeleveringsketen, waardoor het moeilijk is om een totaalbeeld te krijgen. Gelukkig biedt het gebruik van een protocolstandaard op een openbaar grootboek een krachtige oplossing. Het stelt meerdere partijen in staat om met de juiste toegangsrechten de voortgang van impactmetingen te bekijken, waardoor samenwerking wordt gestimuleerd en een gelijk speelveld wordt gecreëerd waarop concurrentie kan floreren.

Door het implementeren van een gestandaardiseerd protocol op een openbaar grootboek kunnen organisaties IT-barrières doorbreken en de samenwerking bevorderen. Ze kunnen gezamenlijk toegang krijgen tot relevante gegevens en informatie delen, wat resulteert in een gedeeld begrip van de impact die ze willen communiceren. Dit versterkt de samenwerking tussen verschillende partijen in de toeleveringsketen en stimuleert hen om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van duurzaamheidspraktijken en verantwoordelijkheidsinitiatieven.

Bovendien zorgt het gebruik van een protocolstandaard voor een eerlijke en gelijke basis waarop concurrentie kan plaatsvinden. Alle betrokken partijen hebben dezelfde mogelijkheden en kansen om de impact te meten en te communiceren, hetgeen innovatie en voortdurende verbetering stimuleert.

Constante stroom van orders en impact

Het bevorderen van samenwerking op een gedeeld grootboek opent nieuwe mogelijkheden voor meerdere organisaties om orderstromen voor natuurherstel met elkaar te delen. Stel je bijvoorbeeld voor dat er een ambitieus doel is om 1000 bomen te planten. Met behulp van token-certificaten die op de blockchain worden gekocht kunnen verschillende impactinitiatieven nu samenwerken om te bepalen hoeveel bomen ze binnen een bepaalde periode kunnen planten. Door het naleven van universele standaarden en protocollen kunnen deze organisaties gezamenlijke ecosystemen creëren die gericht zijn op het herstellen van de natuur en het bestrijden van klimaatverandering.

Het delen van orderstromen in een gedeeld grootboek biedt talloze voordelen. Het maakt een efficiëntere coördinatie mogelijk tussen de betrokken organisaties, waardoor ze gezamenlijk kunnen werken aan het realiseren van grotere en impactvolle natuurherstelprojecten. Bovendien versterkt het de transparantie en het vertrouwen in het proces, omdat alle deelnemende partijen toegang hebben tot dezelfde informatie en gegevens. Hierdoor ontstaat er een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel en de mogelijkheid om de voortgang van de gezamenlijke inspanningen nauwlettend te volgen.

Door zich te verbinden aan universele standaarden en protocollen op een gedeeld grootboek, kunnen organisaties een gezamenlijke visie realiseren en effectief samenwerken aan het herstellen van de natuur en het aanpakken van klimaatverandering. Dit opent de deur naar meer collectieve actie en maakt het mogelijk om grootschalige impact te creëren op het gebied van natuurbehoud en duurzaamheid.

Samenwerking op een publieke blockchain voor natuurherstel

Het gebruik van één enkele publieke blockchain voor meerdere organisaties om samen te werken biedt een enorm potentieel voor een revolutie in natuurherstel. De uitdaging ligt in het op één lijn krijgen van partners over het gebruik van een specifiek gedeeld grootboek en het schrijven van gegevens daarheen volgens een open standaard.

Maar als er eenmaal een kleine groep van start gaat, zal het een natuurlijke vitaliteit krijgen omdat deze groep in staat zal zijn om middelen te bundelen en meer ecosysteemspelers vrijelijk kunnen deelnemen en het protocol kunnen integreren. De publieke blockchain bevordert eerlijkheid en verantwoording, waarmee we een verenigd ecosysteem van impactinitiatieven kunnen creëren die efficiënter kunnen samenwerken om een duurzame toekomst voor onze planeet veilig te stellen.

Over de auteur: Niels van den Bergh is CEO van mintBlue.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen je vakgebied? Volg Emerce dan ook op social media: LinkedIn, Twitter en Facebook.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond