-

Wat staat digitale valuta en blockchain te wachten in 2024?

Hoewel het soms lijkt of de hype rond digitale valuta en blockchaintoepassingen alweer voorbij is, vorderen de ontwikkelingen gestaag. Nieuwe wet- en regelgeving en betere technologie kunnen gaan leiden tot bredere en veiligere toepassingen.

Terwijl de regelgeving voortdurend verandert, is de blik gericht op een digitale toekomst vol revolutionaire ontwikkelingen. Wereldwijd verdiept de financiële wereld zich in de mogelijkheden van CBDC’s, terwijl NFT’s reageren door middel van nieuwe benaderingen en vormen. Tegelijkertijd herstructureert de tokenisering van reële activa de manier waarop activa worden verkregen, verhandeld en gewaardeerd, waardoor de grenzen tussen de digitale en reële wereld vervagen. Er wordt ook gewerkt aan het vergroten van de schaalbaarheid van blockchain. Wat zijn de meest opmerkelijke ontwikkelingen die we in 2024 kunnen verwachten?

Real World Asset (RWA) tokenisering

Het is onvoorstelbaar hoe echte activa zoals vastgoed, kunst, grondstoffen en intellectueel eigendom kunnen worden omgezet in digitale tokens en kunnen worden opgeslagen op een blockchain of met distributed-ledger-technologie (DLT, een digitaal gedistribueerd grootboek). Vanwege een scala aan voordelen, zoals verhoogde liquiditeit, gedeeld eigendom en verminderde frauderisico’s voor emittenten en investeerders, ontpopt RWA zich langzaam maar zeker als een overtuigende kracht in het blockchainecosysteem.

CBDC’s en particulier digitaal geld verkennen

Omdat ze meer controle en transparantie kunnen bieden, worden digitale munteenheden gezien als een aantrekkelijk alternatief voor overheden en centrale banken. Het feit dat honderddertig landen, die 98 procent van de wereldeconomie vertegenwoordigen, digitale versies van hun munteenheden onderzoeken en dat enkele landen al CBDC’s (Central Bank Digital Currency) hebben geïntroduceerd, onderstreept dit. De wereld is al getuige geweest van de overgang naar een cashloze economie, ondersteund door de enorme groei van digitaal bankieren, dus het is zeer waarschijnlijk dat CBDC’s ingrijpende gevolgen zullen hebben voor het wereldwijde financiële systeem.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een modern wereldwijd betalingssysteem komt dat gekenmerkt wordt door een grotere financiële transparantie. CBDC’s zouden grote delen van de samenleving kunnen helpen waar de toegang tot traditionele banken beperkt is of waar deze vorm van bankieren zelfs ontbreekt. Het succes van de acceptatie van CBDC’s door mensen zal echter afhangen van hun vertrouwen in dergelijke valuta, iets wat de tijd zal leren.

MiCA ‘stablecoin’-regelgeving

Door algoritmische stablecoins vaarwel te zeggen heeft de Europese Unie een cruciale stap in regelgeving genomen en een nieuw tijdperk van strenge richtlijnen voor asset-backed stablecoins ingeluid. Binnen het Markets in Crypto Assets (MiCA) regelgevingskader krijgen deze stablecoins te maken met een reeks strenge regels die gericht zijn op het waarborgen van stabiliteit en bescherming van investeerders. Om een MiCA-licentie te verkrijgen moeten uitgevers van stablecoins voldoen aan specifieke criteria, waaronder het vestigen van een statutaire zetel binnen de EU. Daarnaast moeten ze een voldoende liquide reserve aanhouden, met een ratio van 1:1, waarvan een deel in de vorm van deposito’s. Ze zijn ook verplicht om elke stablecoin-houder op elk moment een gratis claim aan te bieden, waarbij de regels voor het toezicht op deze reserve ook moeten zorgen voor een adequaat minimaal liquiditeitsniveau.Tegelijkertijd zal de Europese Bankautoriteit (EBA) een cruciale rol spelen bij het toezicht op de uitgevers van stablecoins.

MiCA wordt het eerste regelgevende kader voor crypto-activa ter wereld en is aangenomen door het Europees Parlement. Het treedt in werking tussen midden 2024 en begin 2025 en gaat een aanzienlijke impact hebben op crypto-activa in de nabije toekomst.

Openbare blockchain schalen

In cryptoland gaan verschillende theorieën rond over hoe de horde van schaalbaarheid van de blockchain overwonnen kan worden. Dit heeft te maken met de capaciteit van een netwerk om een (groot) aantal transacties per seconde te verwerken. De huidige transactietijden van veel cryptovaluta schieten tekort in vergelijking met de meer gevestigde betaalmethoden zoals Visa en PayPal. Hier kunnen UTXO-gebaseerde blockchains aan populariteit winnen, omdat de transacties parallel verwerkt kunnen worden in plaats achter elkaar, zoals in het account-based systeem het geval is.

Over de auteur: Niels van den Bergh is CEO van MintBlue.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond