-

Netneutraliteit en zero rating: Nederland gaat onterecht voor zero tolerance

Nederland wil een zero tolerance beleid gaan voeren met betrekking tot zero rating. Een slechte zaak als je het mij vraagt.

Zero rating komt er feitelijk op neer dat je via je mobiel van een dienst gebruik kan maken (bijvoorbeeld Netflix) zonder dat het ten koste van je databundel gaat.

Nederland zoekt de ruimte in de eerder dit jaar inwerking getreden Europese Verordening inzake netneutraliteit en roaming (‘Verordening’). Deze Verordening bevat onder andere regels met betrekking tot open internet (netneutraliteit), en strekt ertoe om ‘gelijke’ en ‘niet-discriminerende’ behandeling bij internettoegangsdiensten te waarborgen. Netneutraliteit is uiteraard een belangrijk uitgangspunt, maar ik zie niet in waarom netneutraliteit en zero rating niet hand in hand kunnen gaan.

Visie Nederland

Voor de komst van de Verordening was Nederland één van de weinige Europese landen waar netneutraliteit wettelijk was geregeld. De Nederlandse wet bevatte een verbod op álle vormen van prijsdiscriminatie. Van prijsdiscriminatie is sprake wanneer dataverbruik van internetdiensten in een internetabonnement verschillend wordt getarifeerd.

Een voorbeeld van negatieve prijsdiscriminatie is wanneer eindgebruikers een hoger tarief moeten betalen om een specifieke dienst, zoals Netflix of Spotify, te kunnen gebruiken. Maar bij zero rating wordt het principe omgedraaid naar positieve prijsdiscriminatie: specifieke diensten worden binnen een abonnement aangeboden, zónder dat dit van het dataverbruik afgaat. Wie wil dat nou niet denk ik dan?

Tijdens de Europese onderhandelingen over de Verordening sprak Nederland zich uit tegen elke vorm van prijsdiscriminatie, en dus ook tegen zero rating. Sterker nog, Nederland heeft zelfs tegen de Verordening gestemd vanwege het ontbreken van een duidelijk verbod op prijsdiscriminatie.

Zero rating wordt door Nederland gezien als een soort bemoeienis met de vrije keuze van de consument, aangezien aanbiedingen voor consumenten te aantrekkelijk zijn om te weigeren. Ook ziet Nederland zero rating als het scheeftrekken van concurrentieverhoudingen, omdat het nieuwe spelers niet zou lukken om onderdeel te worden van zero rating-aanbiedingen.

Ten opzichte van de Nederlandse netneutraliteit bevat de Verordening dus een afgezwakte vorm van netneutraliteit, aldus Kamp. Namelijk geen expliciet verbod op alle vormen van prijsdiscriminatie. De weerstand onder de overige lidstaten hiervoor was simpelweg te groot, zij vinden namelijk dat telecombedrijven diverse aanbiedingen moeten kunnen doen aan consumenten.

Wetswijziging

Nederland probeert nu achteraf alsnog haar gelijk te halen. Maar die vlieger mag niet opgaan. Ik leg dat uit. De Verordening heeft directe werking in heel Europa. Dus het Nederlandse netneutraliteits-stokpaardje, een verbod op élke vorm van prijsdiscriminatie, is daarom komen te vervallen. Maar die moet terugkomen. Minister Kamp verdedigt dit als volgt:

‘Inmiddels ben ik tot de conclusie gekomen dat zowel negatieve als positieve prijsdiscriminatie altijd afbreuk doet aan de rechten van de eindgebruiker zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de verordening.’

En dus heeft Kamp een wetsvoorstel ingediend om de Nederlandse netneutraliteit van vóór de Verordening alsnog te handhaven. En betekent zero tolerance bij zero rating. Komende 4 oktober 2016 zal de Eerste Kamer hierover stemmen. Ik spreek de hoop en wens uit dat de Eerste Kamer Kamp naar huis stuurt.

BEREC

Een belangrijk argument om Kamp naar huis te sturen, is de visie BEREC: de organisatie van samenwerkende Europese telecomtoezichthouders. Die heeft op 20 augustus 2016 richtsnoeren gepubliceerd, waarin BEREC wel degelijk ruimte laat voor zero rating. De verordening bevat aldus BEREC geen perse verbod op zero-rating. Volgens BEREC dient daarom per situatie bekeken moeten worden of zero rating in dat specifieke geval is toegestaan.

Kort gezegd komt de visie van BEREC erop neer dat zero rating is toegestaan zolang dit bijvoorbeeld voor een hele categorie van diensten/toepassing geldt en de gebruiker ‘data over heeft’ in zijn bundel. In de andere gevallen moet door de nationale toezichthouders (in Nederland door de ACM) worden bepaald of zero rating is toegestaan. Zo dient er onder meer te worden gekeken naar de marktpositie van de aanbieder, naar de vraag of een bepaalde praktijk de rechten van de eindgebruikers ondermijnt, of de keuze van de eindgebruiker in de praktijk wordt beperkt, en de vraag of de praktijk de doelstellingen van de Verordening omzeilt.

Kritiek op aanpak Nederland

Met het voorstel om de Nederlandse netneutraliteit te handhaven, zet Kamp de beoordelingsruimte met betrekking tot zero rating helemaal dicht. Want met een zero tolerance beleid op elke vorm van discriminatie, is er én (i) geen ruimte voor positieve discriminatie, (ii) én valt er voor ACM überhaupt niks te beoordelen. En last but not least. Saillant detail is dat in de onderhandelingen over de Verordening de Nederlandse visie er nu juist níet doorheen is gekomen.

Toch verwacht de minister kennelijk dat de andere lidstaten het nu wel met Nederland eens zullen zijn. Op de vraag of de andere lidstaten de verordening hetzelfde zullen interpreteren als Nederland antwoordt minister Kamp:

‘Een verordening is juist een verordening omdat zij, anders dan een richtlijn, direct werking heeft in de lidstaten. Zij moet gewoon door de lidstaten worden uitgevoerd. Wij zijn nu tot de conclusie gekomen dat een verbod op discriminatie per definitie een verbod op prijsdiscriminatie inhoudt. Wij denken dat dit voor Nederland geldt en wij denken dat dit voor andere lidstaten geldt. Wij verwachten dan ook dat andere lidstaten al tot dit inzicht zijn gekomen of nog tot dit inzicht zullen komen. Op deze manier zullen wij in Europa op dit punt gelijkheid krijgen.’

Of beter gezegd: op deze manier wenst Nederland in Europa op dit punt alsnog gelijk te krijgen.

Maar Nederland heeft geen gelijk. Natuurlijk moet fragmentatie van de interne markt worden voorkomen en moet harmonisatie juist worden bevorderd, maar het punt is nu juist dat de afwijkende praktijk van Nederland het tegenovergestelde effect heeft. Geen harmonisatie en wordt de Nederlandse consument  ook nog een potentieel voordeel door de neus geboord. Bovendien, het invoeren van afwijkende regelgeving en op die manier achteraf alsnog je gelijk proberen te halen, is weinig sjiek te noemen.

Dus vandaar mijn oproep aan de Eerste kamer: omarm positieve prijsdiscriminatie en zero rating, en richt het zero tolerance beleid op negatieve prijsdiscriminatie.

Deel dit bericht

12 Reacties

bert

Sorry, maar wiskundig is zero-rating ook negatieve prijsdiscriminatie. De rest gaat immers betalen voor die gratis MB’s voor partnerbedrijven. Groot gelijk dat Nederland zijn poot stijf houdt.

bert

Nog een punt waarin het providers zou sieren om het Nederlandse model te omarmen: het gaat ze helemaal niks aan wat we op internet doen. Met zero-rating moet je gebruik volgen. Niet netjes. Ze moeten het welliswaar loggen voor de EU retentiewet, maar dat is data waar ze zelf niks in te zoeken hebben.

bert

Oh, en nog een, het mag nog een stapje verder: verbod op alles-in-een pakketten. Ook daarin zit ongevraagde concurentiebelemmering. Immers wordt er positief gediscrimineerd voor telefoon en televisie data. Zelfs in een data-only pakket betaal je nu voor onzin van RTL, SBS en Fox Sports.

Ivo

Ik snap je pleidooi, maar toch gaat het naar mijn mening niet helemaal op. Positieve prijsdiscriminatie voor de ene dienst levert volgens mij per definitie negatieve prijsdiscriminatie voor andere diensten op. Wanneer bv Netflix “gratis” wordt aangeboden, is dat negatief voor andere aanbieders. Bovendien zal de aanbieder linksom of rechtsom de kosten voor het aanbieden van de “gratis” dienst willen terugverdienen en dus andere diensten of andere gebruikers hoger belasten.

Erwin Moojen

In het hele stuk lees ik amper iets waarom zero-rating geen prijsdiscriminatie is of waarom de prijsdiscriminatie ondergeschikt is aan de voordelen van zero-rating. Vraag me zelfs af of er een (politieke) agenda hierachter schuilt, want de “bewijsvoering” is flinterdun.

bert

OOpta heeft er wel oren naar om Alles-in-een tegen de zero-rating wet te bekijken. Ben benieuwd!

Willem

Gelukkig was de eerste kamer wijzer, Zero rating opent de deur naar absolute propaganda, ‘gratis’ bandbreedte is op zich prima, maar dan wel zonder restricties op bestemming en herkomst van requests en responses. Wie betaalt, bepaalt, dus Zero rating zal leiden tot gestuurde informatievoorziening. Levensgevaarlijk. Wie dat niet inziet en zuivere wetgeving graag opzij zet voor een ‘free lunch’, moet eens flink bij zichzelf te rade gaan wat uiteindelijk de kosten zullen zijn…

zmoooc

Je noemt de visie BEREC als belangrijk argument, maar laat na te zeggen wat die argumentatie dan is. Volgens mij is die er ook helemaal niet; BEREC stelt dat er enkele duidelijke situaties zijn waarin het sowieso verboden is en dat er wat situaties zijn waarin dat niet duidelijk is. Kamp zegt nu dat de situatie in die laatste situaties wel degelijk duidelijk is. BEREC stelt daar niks tegenover. Daarmee ontbreekt dus iedere vorm van onderbouwing voor je aanbeveling.

Ellina

Jammer dat Menno Weij hier zelf geen reactie meer geeft. Het is geen schande om aan te geven dat je een puntje gemist hebt.

“specifieke diensten worden binnen een abonnement aangeboden, zónder dat dit van het dataverbruik afgaat. Wie wil dat nou niet denk ik dan?”

Voor niets gaat ze zon op, kan vrij snel bedenken dat dit op één of andere manier toch betaald wordt.

Helaas zie ik vandaag een bericht staan dat Henk Kamp toch gezwicht is… Hopelijk kunnen we daar nog wat aan doen.

Egbert van Keulen

Hoi Ellina,

Ik zal Menno op je opmerking wijzen.

Dank.

Egbert (Emerce)

menno weij - solv

de rechter was duidelijk in de uitspraak over verhouding NL uitleg en die van de EU verordening. En dat is aardig in lijn met mijn betoog zoals hier eerder gedaan, dus ik heb er niet veel meer aan toe te voegen 😉

Ellina

Bedankt voor je antwoord Menno,

Ik ben het niet eens of oneens met de rechtsgang, dat zal vast allemaal binnen de spelregels vallen van de politiek en is een andere discussie.

Ik vind het alleen vreemd om te zeggen dat zero rating (vaak onterecht positieve discriminatie genoemd) hand in hand kan gaan met netneutraliteit. Dat is per definitie in strijd met elkaar. Voortrekken en neutraal zijn.

In mijn vorige bericht wees ik op de kosten voor de consument, maar nu ik er langer over nadenk is dat niet het belangrijkste.

Dat de consument minder of niks betaald doordat zo’n bedrijf de provider weer tegemoet komt is geen drama, je kan dan dmv vergelijkingen er achter komen of je stiekem via een andere weg betaald voor die dienst. (Vergelijkbaar met een ‘gratis’ telefoon binnen een abonnement)

Wat mij WEL zorgen baart is dat bandbreedte beperkt is en dat bepaald internet verkeer herkent en voorgetrokken kan worden. In het meest ernstige voorbeeld zou je een land met een dictatuur kunnen bedenken waar alle overheidsmedia dusdanig veel voorang krijgen op de vrije media dat het eigenlijk niet meer te benaderen is. Daarnaast is ook nog eens te achterhalen wie naar wat kijkt.

Ik ben dus niet persé bang voor financieel gedupeerde consumenten, wel voor censuur en controle.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond