-

Duurzaamheid in e-commerce begint met heldere data over je CO2-voetafdruk

Om duurzaamheid te stimuleren moet je weten voor welke CO2-uitstoot je bedrijf direct en indirect verantwoordelijk is. Door data uit je hele supply chain te verzamelen en te organiseren kun je op duurzaamheidsdoelen sturen en je klanten milieuvriendelijke opties bieden.

De afgelopen jaren verschoof de focus van de consument veelal in de richting van het kopen bij merken die duurzaamheidspraktijken hebben geïmplementeerd. Op basis van deze observatie laten retail- en e-commercebedrijven zich publiekelijk meer uit over hoe ze productie- en bedrijfspraktijken toepassen die milieuvriendelijker zijn.

Maar publiekelijke betrokkenheid is slechts de eerste stap, en om de duurzaamheidsdoelstellingen die veel bedrijven en merken voor zichzelf hebben gesteld daadwerkelijk te bereiken, moeten de ontwikkelingen adequaat worden gemeten en gecontroleerd. Zoals de befaamde management consultant Peter Drucker ooit zei: “if you can’t measure it, you can’t manage it”.

Definieer het probleem en de omvang

Ondernemers moeten streven naar een vermindering van CO2-uitstoot op drie verschillende niveaus. Ten eerste op het directe niveau, dat wil zeggen: de uitrusting van het bedrijf. Ten tweede op het indirecte niveau, zoals de productie van elektriciteit of stoom die wordt geproduceerd als restproduct. En tot slot, op het indirecte niveau stroomopwaarts en stroomafwaarts van de supply chain van het bedrijf, om rekening te houden met alle bijdragen die verband houden met de activiteit van het bedrijf.

Wat dit laatste niveau betreft, is het meten van de indicatoren een grote uitdaging omdat de desbetreffende databronnen zo groot en uiteenlopend zijn. Laten we het voorbeeld nemen van een detailhandelaar met en complexe supply chain en een uitgebreid productaanbod. Allereerst is de volwassenheid van de leveranciers in termen van metingen niet allemaal hetzelfde, de verwevenheid van supply chains kan de identificatie van verschillende emissiebronnen ingewikkeld maken, en een uitgebreid productaanbod helpt dan niet mee. Bovendien lopen de meetcriteria uiteen omdat er niet altijd een standaard is, zijn de processen nog vaak handmatig en traag en worden gegevens lang niet altijd naar behoren gerapporteerd.

Automatisering van dataverzameling uit diverse bronnen

Automatisering van dataverzameling maakt frequentere rapportage mogelijk, idealiter zelfs in realtime. De gegevens moeten uit een aantal bronnen komen, waaronder:

  • Internet of Things (IoT)-verbonden sensoren die data het bedrijf in en uit laten stromen en verbonden zijn met het eindproduct.
  • Interne dataverzameling van bedrijfsapplicaties en -infrastructuur om beter inzicht te krijgen in bijvoorbeeld het emissieniveau van het datacenter of de cloudinfrastructuur.
  • Externe dataverzameling uit bronnen van derden die, onder andere, benaderingen van de CO2-voetafdruk van een bedrijf mogelijk maken door gebruik te maken van eerdere gegevens en branchescores.

Het is belangrijk om een stapsgewijze aanpak te volgen. Aanvankelijk bevatten de rapporten misschien alleen de meest essentiële informatie, maar naarmate de methodologieën evolueren, is een schaalbaar systeem nodig dat steeds gedetailleerdere rapportagebehoeften kan ondersteunen. Veel van deze gegevens zullen waarschijnlijk gedeeltelijk en vaag zijn tijdens de vroege iteraties van het systeem. Het is van essentieel belang methoden te definiëren om deze gegevens aan te vullen – bijvoorbeeld met behulp van sectorgemiddelden of proxy’s – een volledig systeemoverzicht op te bouwen.

Data organiseren en optimaliseren

Zodra de data is geïntegreerd, is het zaak de data te organiseren in onafhankelijke domeinen die fungeren als basisdatabronnen voor de organisatie. Organisaties kunnen de data in elk domein intern voor andere toepassingen vrijgeven en via API’s ophalen, waarbij elk domein de juiste technologie toepast voor het type en de structuur van de opgeslagen data.

Applicaties die data verbruiken of gebruiken in een organisatie kunnen vervolgens worden gecreëerd om bijvoorbeeld op bedrijfsniveau te rapporteren over CO2-uitstoot.

Verder gaan dan transparantie: duurzaamheidsdoelen behalen

Transparantie over meetmethoden zou slechts het begin moeten zijn. Het uiteindelijke doel voor de retail- en e-commercesector is om het bedrijf en de klanten in staat te stellen concrete duurzaamheidsbeslissingen te nemen.

Vanuit het oogpunt van de klant stelt het inzichtelijk maken van de CO2-voetafdruk van een product iedereen in staat een weloverwogen aankoop te doen. Dat is een zeer belangrijke stap in het opbouwen van vertrouwen bij de klant. Een merk kan zijn klanten bijvoorbeeld informeren over de impact die ze kunnen hebben door producten te recyclen of artikelen in hun online winkelwagentje te vervangen voor duurzamere opties, of de keuze bieden om CO2-uitstoot te compenseren.

Zodra een bedrijf preciezere data heeft over het niveau van de CO2-uitstoot waarvoor het (in)direct verantwoordelijk is, zowel stroomop- als stroomafwaarts in de supply chain, kan het beslissingen nemen om een verschil te maken door actief samen te werken met leveranciers.

Over de auteur: André Nedelcoux is Head of solutions architecture for retail customers bij Amazon Web Services.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen je vakgebied? Volg Emerce dan ook op social: LinkedIn, Twitter en Facebook.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond