-

EASCY: de vijf trends die de auto-industrie bepalen

Mobiliteit in de toekomst bevat elektrisch rijden, autonoom rijden en meer verbinding tussen auto’s, systemen en bestuurders. Het rapport dat PwC opgesteld heeft over de toekomstige ontwikkelingen resulteerde in ‘eascy’, een nieuwe term die de toekomstige trends samenvat in één afkorting. Een afkorting die alle ontwikkelingen in de auto-industrie tot 2030 samenvat. Maar wat is ‘eascy’ eigenlijk en hoe vertaalt dit zich concreet naar mogelijke toepassingen voor de Nederlandse automobilist?

Wat is eascy precies?

Eascy staat voor vijf ontwikkelingen:

 • Elektrisch;
 • Autonoom;
 • Shared;
 • Connected;
 • Jaarlijks (yearly) bijgewerkt.

Het elektrisch rijden is de ontwikkeling waarbij mobiliteit mogelijk gemaakt moet worden zonder gebruik van fossiele brandstoffen en zonder uitstoot. De autonome (zelfrijdende) auto is het toekomstbeeld waarbij de auto zelf álle beslissingen kan maken tijdens het rijden aan de hand van informatiestromen en vooraf bepaalde parameters. Autonoom staat echter ook voor het produceren van auto’s in de toekomst zonder menselijke handelingen.

Shared geeft het gedeelde wagenpark aan waarbij meer mensen gebruikmaken van minder voertuigen. Connected staat voor de verbindingen tussen voertuigen zelf, maar ook voor connecties tussen de bestuurder en de buitenwereld – zoals Skype in de auto om te vergaderen in de file. Jaarlijks bijwerken wordt een harde eis om de software en hardware up-to-date te houden, aangezien dit de basis wordt van de mobiliteit in de toekomst.

Voor wie is eascy van belang?

Eascy is niet alleen van belang voor alle actoren in de auto-industrie. Ook voor de zakelijke én particuliere automobilist is eascy van belang. Het autorijden van de toekomst is namelijk nauwelijks te vergelijken met het autorijden van nu. Ontwikkelingen die hierbinnen zeker genoemd moeten worden:

 • Realtime data;
 • Toenemend bereik elektrisch rijden;
 • Zelfrijdende auto’s.
Realtime data in de auto

Tijdens het autorijden maak je als bestuurder keuzes aan de hand van de informatie die je krijgt. Maximaal toegestane snelheden, het actuele brandstofpeil, weerinformatie en de snelste route tussen vertrekpunt en aankomstbestemming. Al deze factoren kunnen veranderen gedurende het rijden, maar we passen onze keuzes lang niet altijd optimaal aan omdat we niet álle informatie binnenkrijgen die relevant is.

Wat gebeurt er wanneer je wél weet dat er een ongeluk gebeurd is op de route die je gepland hebt? Of wanneer je weet dat er een file staat op een bepaald knooppunt? Dan pas je de route aan zodat je sneller op de plek van bestemming aankomt. In de toekomst wordt dit makkelijker omdat head-up displays gebruikt zullen worden waarbij alle realtime data verwerkt wordt. De kans is groot dat de blockchaintoepassingen op dit gebied een grote rol gaan spelen, met name IOTA.

Dit past niet alleen bij ‘connected’ binnen eascy, het past ook binnen autonoom rijden omdat de zelfrijdende auto alle mogelijke informatie kan gebruiken om op die manier zo optimaal mogelijk te navigeren.

Toenemend bereik elektrisch rijden

Elektrisch rijden is de toekomst, maar tot op heden is de gemiddelde Nederlandse automobilist niet overtuigd. Vreemd is dat niet. Elektrisch rijden is niet ‘sexy’ met het korte bereik, de scheve verdeling van laadpalen door Nederland en de relatief hoge aanschafkosten. Maar dat gaat veranderen. Er komen steeds meer laadpunten en met het grote aantal fabrikanten op de markt zijn elektrische auto’s in verschillende prijsklassen beschikbaar.

Wat echter écht van groot belang is, is dat het bereik van de elektrische auto groter wordt. Enerzijds door te werken met zo min mogelijk weerstand en sterkere accu’s, anderzijds door de auto zelf energie op te laten wekken tijdens het rijden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de nieuwe banden van Goodyear (de Oxygene) die wederom meerdere vinkjes kan zetten binnen eascy:

 • Elektrisch; de band kan energie opwekken voor de accu;
 • Autonoom; de band geeft informatie aan het systeem tijdens het rijden;
 • Connected; de band heeft via LiFi verbinding met onder andere IoT.

Ook worden tegenwoordig schokbrekers ingezet om energie op te wekken en wordt er uitvoerig getest met de remmen van de auto’s om deze energie om te zetten naar kracht voor de accu’s.

Zelfrijdende auto’s

Zelf niet meer hoeven rijden tijdens het autorijden. Voor de een is het een droomscenario, voor de ander is het een toekomstbeeld waar nog te veel vraagtekens bij gezet kunnen worden. Hoe je het ook wendt of keert; de zelfrijdende auto is onderweg. Er zijn steeds meer autofabrikanten en softwareontwikkelaars (waaronder Google) die uitvoerig testen met auto’s die in bepaalde omstandigheden zelf kunnen rijden. Zoals de Audi A8 die de volledige besturing over kan nemen tijdens het rijden in files.

Een auto die volledig autonoom rijdt is nog een toekomstvisie zonder concrete invulling. Hoewel er veel getest wordt, zijn er verschillende uitdagingen die nog overwonnen moeten worden, waaronder de invulling van een wettelijk kader en het opbouwen van een infrastructuur waarbinnen deze voertuigen ook daadwerkelijk kunnen functioneren.

Nederland als testland; de Nederlandse missie

De Nederlandse overheid heeft een bijzonder actieve rol ingenomen wanneer het gaat om de mobiliteit van de toekomst. Al voor de publicatie van het PwC-rapport gaf de overheid aan dat Nederland dienst zou doen als ‘testland’ voor nieuwe systemen, mogelijkheden en ontwikkelingen. Concreet betekent dit:

 • Aanpassing van wet- en regelgeving voor testen met zelfrijdende voertuigen;
 • Aanwezigheid van testfaciliteiten;
 • Aanwezigheid van kwalitatieve infrastructuur;
 • Actieve ondersteuning door de Rijksoverheid op het gebied van samenwerkingen tussen overheden, bedrijven en ontwikkelaars.

Inhoudelijk betekent dit dat de Nederlandse overheid actief op zoek is naar samenwerkingen en een platform faciliteert waarop kennis ontwikkeld en gedeeld kan worden door de verschillende actoren op deze markt.

Wanneer komen de grote ontwikkelingen?

Met alle ontwikkelingen die onder ‘eascy’ geschaard kunnen worden, is het logisch dan PwC spreekt over ‘ontwikkelingen binnen de auto-industrie tot 2030’. Een groot aantal stappen hebben we inmiddels al gezien. Op dit moment wordt getest met de head-up displays en informatie vanaf de blockchain. Elektrisch rijden wordt een steeds beter alternatief en met alle sensoren en informatiestromen wordt een toenemende mate van autonomie van de auto zelf steeds waarschijnlijker. Het actieve overheidsbeleid zorgt er mede voor dat er grote stappen gezet worden op eigen bodem binnen afzienbare tijd, waarmee ‘eascy’ een kernbegrip zal worden voor de Nederlandse automarkt.

Deel dit bericht

2 Reacties

Antonie de Man

De nadelen van elektrisch rijden, laadduur, laadplekken en opslag, zijn er niet als nu wordt ingezet op waterstof en de brandstofcel. De infrastructuur voor het tanken van waterstof is er al met de bestaande pompstations, en ook het transportprobleem van waterstof lijkt opgelost dankzij ammonia (zie Business Insider Nederland, 20 augustus 2018). Hoe langer gewacht wordt met de waterstoftechnologie, hoe moeilijker het wordt om de automobilist enthousiast te krijgen voor een alternatief voor elektrisch rijden.

Jeroen

elektrisch rijden zal zeker de toekomst gaan bepalen, ik blijf me alleen wel afvragen of dat ook zal gelden voor het delen van auto’s. dit is toch iets dat iedereen verwacht, maar mensen zelf doen dit eigenlijk te weinig. iedereen zit toch het liefste alleen in zijn eigen auto, zonder dat de auto gedeeld hoeft te worden of met anderen rekening gehouden moet worden.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond