-

Vermindering van de zorgkosten? Richt je tot de healthtech-sector

Het einde van de stijgende zorgkosten is nog niet in zicht. Een deel van de oplossing kan komen uit het beter omarmen en gebruiken van nieuwe technologie. Hoewel Nederland een goede healthtech-sector heeft, zijn de financiering en het doorgroeien van start-ups nu nog een probleem. Dat moet beter.

In de afgelopen jaren zijn de zorgkosten in Nederland significant gestegen met ongeveer 3% per jaar. Structurele trends zoals vergrijzing, meer chronische ziekten en de stijgende kosten van medicijnontwikkeling zorgen ervoor dat de zorgkosten zullen blijven stijgen. We moeten ons realiseren dat onze zorg beschikbaar moet blijven voor iedereen. Daarom is het belangrijk om nu te kijken naar oplossingen voor de lange termijn. Kijken we naar andere industrieën dan zien we dat innovatie, digitalisatie en het gebruik van slimme technologieën hebben geholpen om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en de kosten te verminderen terwijl de ervaring van de consument tegelijkertijd is verbeterd, denk bijvoorbeeld aan een bedrijf als Tikkie.

Digitalisering in de zorg door de healthtech sector

Wanneer we het hebben over digitalisatie in de zorg dan praten we onvermijdelijk ook over de healthtech-sector. Healthtech-organisaties streven ernaar om innovatieve oplossingen op de markt te brengen om de uitdagingen waar de gezondheidszorg dagelijks mee geconfronteerd wordt, zoals kostenstijging, aan te kunnen gaan. Deze uitdagingen en kwetsbaarheden in ons zorgstelsel zijn door de COVID-19-pandemie alleen maar zichtbaarder geworden. De urgentie van innovatie en snelle adoptie van nieuwe oplossingen uit de healthtech-sector is nu nog duidelijker.

Maar wat blijkt? De oplossingen uit de healthtech-sector bereiken de markt en de consument vaak niet. Patiënten, artsen, wetenschappers en zorgverleners kunnen geen toegang krijgen tot deze innovatieve oplossingen, producten en diensten. Uit onderzoek van Techleap zelf komt naar voren dat dit probleem wordt veroorzaakt doordat de overgrote meerderheid van de innovatieve start-ups in de healthtech-sector grote moeite heeft om door te groeien. Hierdoor stagneert de effectieve ontwikkeling van nieuwe oplossingen in onze gezondheidszorg en verliezen we een mogelijkheid om de almaar stijgende zorgkosten in toom te kunnen houden.

De rol van het investeringsklimaat

Op dit moment groeit slechts 29% van een relatief grote populatie healthtech-start-ups door tot scale-up. Deze conversie moet omhoog wil de consument de impact gaan merken van deze innovatieve oplossingen uit de sector. Waarom lukt dat nu nog niet?

Het investeringsklimaat speelt hierin een cruciale rol. Hoewel er jaar op jaar duidelijk een toename is in de totaal opgehaalde investeringen in healthtech, is het aantal financieringsdeals binnen de Nederlandse healthtech in 2021 fors gedaald ten opzichte van 2020. Het laat zien dat de financiering niet gelijk verdeeld is over alle stadia en alle spelers van het ecosysteem. Dit vormt mogelijk een bedreiging voor de huidige pijplijn aan start-ups die scale-up-status zal bereiken, omdat het aantal start-ups dat kapitaal aantrekt dus is verminderd.

Nederland loopt daarmee achter op andere toonaangevende, internationale ecosystemen. Internationale investeerders durven meer risico te nemen, hebben meer geduld en hebben meer geld om te investeren. Zij begrijpen beter wat de healthtech-sector nodig heeft. In ons investeringsklimaat blijkt er wederzijds begrip te ontbreken tussen de founders van de start-ups en de investeerders. Nederlandse investeerders missen bijvoorbeeld vaak een internationaal businessplan. Daarentegen geven founders aan dat ze het geld en de ervaring niet hebben om een team op te bouwen om zo’n plan te maken en voelen ze daarnaast te weinig waardering vanuit de investeerders voor het werk dat ze doen.

Deze ontwikkelingen in het investeringsklimaat moeten worden aangepakt, anders gaan we belangrijke spelers verliezen. Als de mogelijkheid tot groei in Nederland niet wordt gefaciliteerd en aangemoedigd zullen founders uiteindelijk vertrekken naar het buitenland en verliezen we hun expertise, ervaring en uiteindelijk hun toekomstige investeringen.

En nu?

De marktomstandigheden moeten nu optimaliseren om de stagnatie in groei tegen te gaan. Investeerders kunnen middelen verschaffen die healthtech-start-ups de mogelijkheid geven om de eerste stappen te zetten naar die groei.

Echter, is er meer nodig. Alle betrokken partijen, zoals beleidsmakers, gezondheidspioniers en leidinggevenden in de zorgsector moeten samenwerken om in de gehele sector te kunnen innoveren. Zo kunnen de partijen bijvoorbeeld werken aan het opzetten van een fast-track-programma voor start-ups, het omarmen van een commercialiseringsstrategie, meer coördinatie tussen ziekenhuizen en het opzetten van een nationale infrastructuur voor data in de gezondheidszorg.

We hebben digitalisatie, wetenschappers, ondernemers en kapitaal in Nederland nodig om een enorme impact te maken op ons zorgstelsel zodat de consument de vruchten kan plukken van belangrijke innovaties en we controle kunnen krijgen over de kostenstijging.

Over de auteur: Maurice van Tilburg is Managing director en Domain leader capital bij Techleap.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen je vakgebied? Volg Emerce dan ook op social: LinkedIn, Twitter en Facebook.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond