-

Vijf vragen over logistieke samenwerking

Ongeveer 64 procent van de logistieke dienstverleners werkt op een of andere manier samen met collega dienstverleners. Onder bedrijven actief in een losse samenwerking geeft circa de helft aan een beter tarief te realiseren door de samenwerking. Samenwerken moet.

Waarom is dit onderwerp de laatste tijd zo in de belangstelling?
In de logistieke sector is sprake van felle concurrentie door efficiency en prijsdruk. Bovendien wordt verwacht dat het goederenvolume op korte termijn niet substantieel stijgt. Naast een focus op kostenbesparing en efficiency staat verduurzaming van de logistieke keten hoog op de Europese agenda. Veel bedrijven zijn vooral gericht op de optimalisatie van hun eigen logistieke prestaties, maar zullen gedwongen worden om hun logistieke grenzen te verleggen door gebruik te maken van partners. Volgens ABN AMRO, TLN en FENEX is het tijd voor een volgende stap; het delen van kosten en het verbeteren van de inzet van de totale vervoerscapaciteit over het bestaand volume vanuit een meer strategische insteek.

Waarom is de huidige situatie niet ideaal?
De logistieke sector realiseert al jarenlang lage marges. Hierdoor staan noodzakelijke investeringen onder druk. De inzet van tenders heeft met name geleid tot kostenreducties, en zijn te veel gericht geweest op de korte termijn. 64 procent van de logistieke dienstverleners werkt samen met partners. In verhouding met andere sectoren is de samenwerkingsgraad erg hoog. Toch vinden twee op de drie logistieke partners dat bedrijven nog meer moeten samenwerken. Het ontbreekt logistieke bedrijven echter aan ambitie de samenwerking door te ontwikkelen op tactisch en strategisch niveau. Daar ligt de potentie. Zij moeten een meer proactieve rol spelen door samen op te trekken bij inkoop, ontwikkeling van IT, acquisitie en marketing.

Wat zijn de voordelen?
Minder vrachtwagens op de weg geeft een positief effect op de uitstoot van schadelijke stoffen. Het rendement zal snel stijgen als de beladingsgraad, zowel op de heen- als terugreis, optimaal is. Technologische  innovatie speelt een belangrijke rol bij duurzaamheid en de realisatie van een optimale beladingsgraad. Nederlandse bedrijven zijn inventief. Emons Group ontwikkelde bijvoorbeeld de 2WIN Cargo, die dubbeldecks is uitgevoerd en daarmee ruimte biedt aan 54 palletplaatsen. En ook de CuBoLiner van Vos Logistics draagt bij tot verhoging van de beladingsgraad

Wat hebben webwinkels en retailers hieraan?
Lagere kosten en uiteindelijk grotere efficiency. De grote dichtheid aan retailers met elk hun eigen logistieke dienstverlener voor hun eigen last mile is echt niet meer van deze tijd. Elke stad heeft zijn eigen regels voor laden en lossen, en dat maakt het complexer dan nodig. Er zijn al diverse initiatieven voor krachtenbundeling, zoals in Enschede (de HST-Cargohopper), Utrecht (Hoek Transport Cargohopper) en sinds kort ook Amsterdam (Transmission Cargohopper). Het idee: Alles bundelen buiten de stadsregio en vervolgens de stad weer in met elektrisch vervoer naar de winkel, een ophaalpunt of direct naar de consument brengen. De regio Arnhem- Nijmegen heeft onlangs een onderscheiding uitgereikt Koninklijke Rotra, D. Middelkoop, Combipakt, Binnenstadservice en Thunderbuilt voor het bundelen van ladingstromen. De verwachting is dat e-commerce en de binnenstedelijke logistieke stromen die hieruit ontstaan een versnelling kunnen bieden.

Wat moet er allemaal nog gebeuren?
Veel. Het ontbreekt logistieke bedrijven aan ambitie de samenwerking door te ontwikkelen op tactisch en strategisch niveau. Daar ligt de potentie. Zij moeten een meer proactieve rol spelen door samen op te trekken bij inkoop, ontwikkeling van IT, acquisitie en marketing. Men kent elkaars achterliggende processen onvoldoende en deelt de strategische bedrijfsdoelen niet of slechts in beperkte mate. Logistieke partnerships zijn vaak traditioneel en primair gericht op co-operatie. Om tot vernieuwing van dienstverlening te komen, is een samenwerkingsverband nodig met een focus op waardecreatie: van co-operatie naar co-creatie.

Bronnen
Menselijke factor sleutel tot succes logistieke samenwerking.
2014: slimme logistieke samenwerking is duurzaam!
“Logistieke waarde creëer je samen” Deel II Horizontale samenwerking
Logistieke waarde creëer je samen

 

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond