-

Wees voorbereid: de nieuwe domeinnamen komen

Het heeft even geduurd, maar de beheerder van topleveldomeinnamen (TLDs) ICANN heeft de eerste vier van 1.400 nieuwe gTLDs geactiveerd. Toevallig waren dat vier generieke topleveldomeinnamen met niet-Latijnse tekens. In 2014 volgen dus duizenden nieuwe toplevel domeinnamen, waaronder die van KPN en de Gemeente Amsterdam. Niet iedereen ziet het nut ervan in.

Generieke topleveldomeinnamen zijn domeinextensies die door een specifieke organisatie of bijvoorbeeld een land geclaimd kunnen worden. Dat is niet het geval met de huidige domeinextensies zoals .com, .nl of .org. Die kan niemand claimen, wel het middenstuk, zoals Wikipedia in wikipedia.org. Er zijn 22 generieke TLDs en 250 landextensies. Om schaarste tegen te gaan worden de mogelijkheden dus verruimd.

Amsterdam is bijvoorbeeld in de race voor de gTLD .amsterdam. Krijgt de gemeente .amsterdam, dan mogen ze die extensie niet alleen gebruiken, maar ook commercieel uitbaten. Zo zou de gemeente een extensie kunnen verkopen aan Bakker Bart en wordt de extensie bakkerbart.amsterdam. De domeinbeheerder is volledig vrij in het bepalen van de tarieven, maar kan een gTLD ook gewoon voor zichzelf houden, zoals KPN waarschijnlijk van plan is met .kpn.

Er zijn in totaal 1900 gTLDs aangevraagd, maar over honderden extensies is gedonder ontstaan. Zo had retailer Amazon de top level domeinnaam .amazon willen hebben, maar Brazilië en Latijns Amerikaanse landen hebben bezwaar aangetekend bij het adviesorgaan Governmental Advisory Committee. Amazon is immers genoemd naar de Amazone rivier en die kan de online retailer domweg niet eisen.

Amazon mag echter wel de top level domeinnaam .pin gebruiken, ondanks bezwaren van het sociale platform Pinterest. Volgens rechtenorganisatie WIPO is ‘pin’ een te generieke naam. Dat .klm naar KLM gaat is logisch, maar wie kan bijvoorbeeld .porn claimen? De domeinnaam .app werd door dertien verschillende bedrijven aangevraagd.

Maar dertien? Jawel, want de procedure voor het aanvragen van een gTLD is behoorlijk ingewikkeld. De richtlijnen omvatten zo’n 350 pagina’s. Zo moet de aanvrager zorgdragen voor een stabiele technische infrastructuur voor de periode van drie tot vijf jaar. De doorlooptijd is fors en de opstartkosten bedragen ongeveer 200.000 euro, plus de kosten voor de technische infrastructuur en de jaarlijkse kosten voor het operationeel houden van de naam.

Logisch dat niet alle bedrijven stonden te trappelen om hun topgenerieke extensie te claimen. Waarom zouden ze ook? De meeste mensen zullen voorlopig de bekende extensies zoals .nl, .eu en .com blijven gebruiken en die moeten dan ook gewoon worden aangehouden. Bovendien hoeven bedrijven als KLM of Air France niet meteen te vrezen dat hun namen worden gekaapt. ICANN heeft een Trademark Clearinghouse (TMCH) opgericht, dat de bescherming van merkrechten tijdens de initiële toewijzing en registratieperioden voor domeinnamen met de nieuwe TLD’s moest vergemakkelijken. Alle nieuwe TLD-registers waren verplicht om de TMCH gegevens te raadplegen.

Het begeleiden en aanvragen van een gTLD wordt tegenwoordig dan ook vaak door merkspecialisten gedaan, zoals het Nederlandse Novagraaf. Die heeft trouwens ook een TLD bewakingsdienst om te voorkomen dat er inbreuk wordt gemaakt op merknamen.

Maar wat is nou het nut van een gTLD? Een belangrijke overweging is dat consumenten zekerheid hebben dat de site ook echt van de genoemde organisatie is. De domeinnaam Amsterdam.com is bijvoorbeeld niet van de gemeente Amsterdam. Dat kan verwarring wekken.

gTLDS houden ook meer rekening met het internationale internet. Op dit moment zijn er maar 22 mogelijke extensies voor domeinnamen, stuk voor stuk afgeleid uit het Engels: .com, .gov of .net . Nu komen er generieke toplevel domeinnamen komen die eindigen op Cyrillische, Arabisch en Chinese tekens. Domeinorganisatie ICANN wijst ook op de vrijheid die bedrijven krijgen om hun merknamen uit te buiten. Maar die moeten daarvoor wel diep in de buidel tasten. De Nederlandse overheid zag om die reden af van .nloverheid, vanwege de enorme (technische) migratiekosten.

Deel dit bericht

4 Reacties

Peter Langenkamp

De discussie over het nut van nieuwe gTLD’s duurt al jaren. Feit is dat de regulieren tld’s ‘vol’ beginnnen te raken, wat pleit voor nieuwe tld’s. Feit is ook dat de meest recente toevoegingen nou niet bepaald succesvol bleken. Wellicht wel in de aantallen registraties (vaak defensief), maar niet in het daadwerkelijke gebruik of de verbetering van de online vindbaarheid. Denk aan .tel, .eu, .me en dergelijke, wie bezoekt dagelijks sites met deze extenties? De overweging dat een domeinnaam ook echt van genoemde organisatie is, zoals in dit artikel wordt gedaan, vind ik wat zwak. Dat kan al langer met behulp van SSL certificaten, daarvoor hoeft m.i. geen nieuwe gTLD opgetuigd te worden.

Als je het mij vraagt is de reden voor de introductie van extra gTLD’s simpel: Er is vraag naar, dus komt er aanbod. Icann waarborgt de kwaliteit zo goed als zij kan, maar of het ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde voor ‘het internet’ gaat zijn, dat moet ik nog zien.

Bas

Het is maar de vraag of ‘er vraag naar is’. Het is vooral een slimme truc die veel geld oplevert. Immers, diverse bedrijven zullen zich genoodzaakt voelen om defensief domeinnamen te gaan registreren. En dat in het ergste geval x00 keer (?). Onhaalbaar.

Dat de naam dan van de genoemde organisatie is, is inderdaad zwak en de vergelijking met de andere tropische extensies zoals .pro, .name, etc kan alleen maar tot de conclusie leiden dat dergelijke extensies voor verwatering en onduidelijkheid op het internet gaan zorgen en dat er zeer summier gebruik van gemaakt zal worden.

Kortom; op een enkele nieuwe extensie na die enige levensvatbaarheid kan hebben (zoals bijvoorbeeld .shop) zullen de huidige gTLD’s en ccTLD’s altijd dé extensies blijven die herkenbaarheid en professionaliteit uitstralen.

Jeroen Voets

Ik zie ook de vraag niet en verwacht vooral defensieve registraties. Het op voorhand vastleggen van een domeinnaam is nog steeds goedkoper dan deze nadien via procedures of aankoop alsnog verkrijgen.

Voor de meeste consumenten zullen de nieuwe gTLD’s vooral verwarrend werken. Bij één nieuwe gTLD zoals destijds .eu valt dat nog wel mee, maar als er in een kort tijdsbestek zoveel extensies bij komen draagt dat niet bij aan de duidelijkheid. Zeker wanneer een deel van die nieuwe extensies op zichzelf ook al defensief is en dus nauwelijks gebruikt gaat worden.

Jimmy Cappaert

Hallo

Ik ben Jimmy en ik werk o.a. voor Combell. Met aandacht heb ik het artikel en alle commentaren gelezen. Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik begrip heb voor alle standpunten. Jullie verwoorden hier zo’n beetje de algemene kritische bedenkingen die ik elders op ’t net ook kan vaststellen.

Wij bij Combell zijn er redelijk straight in: de nieuwe gTLD’s komen er aan, hoe je het ook draait of keert. Als je helemaal pro bent, dan zie je een mooi aantal nieuwe opportuniteiten op je afkomen om jezelf als merk, product of bedrijf beter te identificeren op internet. Ben je kritisch gestemd, dan ben je er sowieso aan gehouden om jezelf te beschermen, ook als je niet actief deelneemt aan heel dat gebeuren. Het zal je maar gebeuren dat iemand je merknaam registreert in een extensie die bij je sector aanleunt, en er dan misbruik van gaat maken.

Dit is geen pleidooi om dan zomaar alle extensies te gaan registreren, want dat is haast onmogelijk. Het is wél een oproep om goed na te denken over welke strategie je kiest. Want dat het staat te gebeuren staat vast. Wij deden daar onlangs een middaglange conference over (“The New TLD (r)Evolution”), met inzichten van advocaten en beheerders van grote merkportefeuilles. Eén heel interessante presentatie die gaat over de strategie die je best kan overwegen te hanteren, was die van Bart Lieben.

http://www.combell.com/nl/domeinnamen/nieuwetlds/wat-zijn-die-nieuwe-tlds-exact

Hij zet uiteen wat nu juist de mogelijkheden zijn voor merkhouders, zonder een directe aansporing om wild te gaan preregistreren. En natuurlijk, Combell biedt de mogelijkheid aan om domeinen te preregistreren, maar wij zijn evengoed bezig met het helpen van bedrijven om de juiste strategie uit te werken met alle beschikbare middelen.

Bij vragen, stuur me zeker een e-mail op jimmy@combell.com.

Jimmy Cappaert
Business Developer
Intelligent (holdingbedrijf van Combell)

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond