-

eHRM: De belofte van Deep Data Recruitment

Met Big Data wordt in het wervingsproces nog te weinig gedaan. Voor het werven van kandidaten is het essentieel om vooraf te weten waar de doelgroep zich bevindt, wat ze verdienen en wat de beweegredenen zijn om te kiezen voor jouw organisatie. Gertjan van Swieten van de Recruiting Academy praat op 24 september op de eHRM Conference in Amsterdam over Deep Data Recruitment.

Heb je concrete voorbeelden van Recruiting Intelligence die alleen met Big Data analytics te realiseren zijn?

“Veel organisaties zijn jaarlijks op zoek naar de beste studenten die kunnen gaan deelnemen aan een traineeship. Zogenoemde Campus recruiters zijn hiervoor aanwezig op diverse evenementen en staan direct in contact met studenten verenigingen.

“Op basis van Big Data kunnen we tegenwoordig exact in kaart brengen waar studenten per studierichting starten en hoeveel er precies op welk locatie afstuderen. Daarnaast hebben we inzicht in de kwaliteit van de verschillende opleidingsinstituten. Hierdoor kunnen organisaties inspelen op de exacte startbehoeften van afstudeerders en kan er veel effectiever en kostenbesparend worden geworven.’

Welke rol spelen sociale media bij het samenstellen van profielen? Je hebt zelf al vroeg Hyves en Twitter ingezet als recruitment kanalen. Maar hoe staat het met profielinformatie?

“Social Profiling is wat ik noem het nieuwe kennismaken. Met alle data die online beschikbaar is kun je complete profielen maken. Wij noemen dit digital footprints. Het kan daarbij gaan om specifieke kennis en eigenschappen van een bepaald persoon, of juist om kennis over een totale doelgroep. Met deze informatie kunnen organisaties een diepgaand en concreet inzicht in de doelgroep krijgen en zich hierdoor op een aantrekkelijke manier positioneren ten opzichte van andere bedrijven.”

Wordt technologie over- of onderschat bij werving? Anders gezegd: heeft technologie daadwerkelijk bijgedragen aan betere werving, of alleen maar tot een betere schifting van data?

“We moeten oppassen dat Big Data en technologie voor recruitment niet door elkaar worden gebruikt. Big Data geeft ons gefundeerde inzichten waarop een recruitment strategie kan worden toegepast. Technologie kan ons ondersteunen in de verschillende recruitment processen, maar kan nooit leidend zijn in daadwerkelijke beslissingen. Het draagt bij aan het beter verkrijgen van doelgroepinformatie en effectieve werving.”

Welke mogelijkheden en trends zie je in het algemeen voor eHRM?

“De grootse waarneembare trend is het proactief benaderen van kandidaten. Waar nu nog alleen bij schaarse doelgroepen deze methode wordt toegepast is dit straks voor alle functies toepasbaar. Hierbij gaat het erom of je als bedrijf wacht op de beste sollicitant (die toevallig jouw vacature ziet) of dat je juist op zoek gaat naar de beste kandidaat (en deze zelf benaderd en overtuigd om voor jouw organisatie te kiezen).

“Van toeval, naar toenadering! Doordat er zoveel data beschikbaar is zullen we in de toekomst een volledig transparante arbeidsmarkt hebben. Daarbij staat iedereen met elkaar in contact en kunnen vraag en aanbod veel beter worden afgestemd.”

Het congres eHRM wordt 24 september gehouden in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Kaarten zijn hier te bestellen.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond