-

Startup Hero: directe financiële ondersteuning voor klimaatactivisten door burgers

Met Hero kun je op een bepaald thema en voor een bepaalde geografische regio individuele klimaatactivisten ondersteunen. Zo kunnen activisten meer tijd wijden aan hun strijd en kunnen burgers protest en activisme financieel mogelijk maken.

Fundsup sprak met Sylvain Ferrière, medeoprichter van Hero, een webtoepassing die bezorgde burgers in staat stelt om direct klimaatmobilisatoren te ondersteunen die pleiten voor cruciale beleidswijzigingen. Door zich te abonneren op deze mobilisatorgroepen dragen gebruikers bij aan real-time vooruitgang in klimaatactie en spelen ze een actieve rol in het bevorderen van systemische verandering. Met geen concurrenten in hun niche en sterke steun van invloedrijke klimaatfiguren, streeft Hero ernaar om het tempo van de wereldwijde klimaatbeleidstransformatie te versnellen.

Sylvain Ferrière

Sylvain, hoe ben je begonnen met Hero?

“Ongelijkheid heeft me altijd diep geraakt, en mijn hele volwassen en professionele leven is gewijd aan het aanpakken ervan vanuit verschillende invalshoeken. Mijn reis begon door te werken met straatkinderen in Mexico via een NGO. Hoewel we vooruitgang boekten, realiseerde ik me dat we het tempo van verandering moesten versnellen. Toen ik naar Engeland verhuisde, ontdekte ik de intersectie van sociaal en zakelijk door het beheer van een particulier centrum voor asielzoekers. Deze ervaring benadrukte het potentieel van het toepassen van zakelijke principes op sociale uitdagingen.”

Kwam je daarmee direct op het idee voor Hero?

“Nee niet direct. Later dook ik in sociaal ondernemerschap in Argentinië en werkte ik samen met de Nobelprijswinnaar voor de Vrede, Muhammad Yunus, waarbij ik impactbeleggingsfondsen beheerde die sociale ondernemingen wereldwijd ondersteunden. Ondanks deze inspanningen besefte ik echter dat het tempo van verandering niet snel genoeg was om de dringende problemen aan te pakken. Dit leidde ertoe dat ik Hero begon.”

Wat is het idee van Hero precies?

“Hero is een webtoepassing die is ontworpen om verandering te versnellen door klimaatmobilisatoren – individuen en groepen die pleiten voor cruciale beleidswijzigingen om klimaatverandering tegen te gaan – te ondersteunen. Het platform verbindt bezorgde burgers met deze klimaatleiders, waardoor ze beleid kunnen financieren en eraan kunnen samenwerken. Via Hero kunnen abonnees direct deelnemen aan het bewerkstelligen van verandering en real-time updates ontvangen over de vooruitgang van de thematische en geografische Circle waaraan ze bijdragen.”

Dat klinkt vrij uniek voor dat onderwerp. Waar komt het idee vandaan?

“Onze aanpak is geïnspireerd door vroegere en huidige mobilisatoren, zoals Martin Luther King en Greta Thunberg, die mensen hebben gemobiliseerd voor systemische verandering. Hero streeft ernaar een basisinkomen te bieden aan deze klimaatmobilisatoren. Deze aanpak kan het landschap van klimaatactie transformeren en regeringen aanzetten om beleid sneller uit te vaardigen.”

En het specifieke idee kwam dus door je ervaring met andere projecten?

“Ja, toen ik met een ander project bezig was realiseerde ik me dat een meer systemische benadering nodig was om dit goed te doen. Dit leidde tot het idee van Hero, waar we samen met klimaatleiders en technologie-experts een platform creëren dat bezorgde burgers verbindt met degenen die klimaatbeleidswijzigingen doorvoeren. Door deze mobilisatoren te ondersteunen, streven we ernaar om impactvolle klimaatwetgeving snel te bevorderen en abonnees op de hoogte te houden van de voortgang waaraan ze bijdragen.”

Je stipte het al aan, maar kun je het probleem dat je oplost nog wat duidelijker maken?

“Een cruciaal aspect dat we aanpakken is het gebrek aan financiële steun voor klimaatmobilisatoren. Veel van deze individuen besteden hun tijd aan het op gang brengen van verandering, maar worden vaak niet erkend en niet gecompenseerd voor hun inspanningen. Hero zoekt naar een oplossing door hen een stabiel inkomen te bieden, zodat ze zich uitsluitend kunnen richten op hun pleitwerk.”

Adelaide Charlier, die wordt ondersteund door de ‘EU Viable World for All’ Circle.

Wat voor impact wil je daarmee behalen?

“Hero heeft een aanzienlijke impact doordat bezorgde burgers rechtstreeks klimaatmobilisatoren kunnen ondersteunen door zich te abonneren op groepen die werken aan specifieke beleidskwesties. Hiermee dragen abonnees bij aan real-time vooruitgang en spelen ze een directe rol in het bewerkstelligen van verandering. Met dit model streeft Hero ernaar het tempo van klimaatactie te versnellen en systemische verandering te bevorderen.”

Wat is jullie volgende stap?

“We zijn momenteel op zoek naar financiering om ons technologieplatform verder te ontwikkelen, onze bedrijfsvoering te verfijnen en onze outreach uit te breiden. Ons doel is om in de komende drie jaar meer dan 10.000 klimaatmobilisatoren te machtigen, wat cruciale beleidswijzigingen mogelijk zal maken om binnen het 1,5-gradendoel te blijven.”

Daarvoor zoek je dus niet per se de ‘reguliere’ investeerder?

“We zijn actief op zoek naar angel investors en impact-first-investeerders die onze visie delen en enthousiast zijn om betekenisvolle verandering te bewerkstelligen. In de komende jaren – terwijl onze focus blijft liggen op klimaatactie – erkennen we het potentieel om ons model toe te passen op andere dringende kwesties. Door een ondersteunend kader te creëren voor activisten, kunnen we de kracht van collectieve actie benutten om systemische verandering te bewerkstelligen in verschillende domeinen, waaronder vrouwenrechten en burgerrechten.”

Het klinkt vrij uniek, of zijn er vergelijkbare iniatieven?

“Een van onze belangrijkste inzichten tijdens het opbouwen van Hero was het ontbreken van concurrenten in onze branche. Geen ander platform is gewijd aan het ondersteunen van klimaatmobilisatoren en hun inspanningen om beleidswijzigingen te bevorderen. Deze unieke positie geeft ons een duidelijk voordeel terwijl we streven naar schaalvergroting en een betekenisvolle impact op het aanpakken van klimaatuitdagingen. Bovendien krijgen we sterke steun van invloedrijke figuren binnen het klimaatdomein, waaronder Christiana Figueres, die het cruciale belang erkennen van Hero bij het versnellen van verandering door burgersdruk en beleidstransformatie te verenigen.”

Het doel is dus de directe connectie tussen klimaatactivisten en de burger?

“Ja, uiteindelijk is de primaire focus van Hero om de kloof te overbruggen tussen bezorgde burgers en klimaatmobilisatoren, waardoor directe steun voor beleidswijzigingen mogelijk zijn. Zonder zichtbare concurrenten en sterke steun van klimaatleiders, is Hero klaar om betekenisvolle verandering te bewerkstelligen en het tempo van klimaatactie wereldwijd te versnellen.”

Over de auteur: Pieter Bas is Startup Relations Manager bij Fundsup.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond