-

Hoe belangrijk is Europa voor de e-commercesector?

“Europa, best belangrijk” was de leus van een overheidscampagne uit 2004, om Nederlanders meer bij Europa te betrekken. De komende verkiezingen gaan over onderwerpen die van belang zijn voor digital commerce: de richtlijnen over consumentenrechten, cross-border betaaldienste, toegankelijkheid, verordeningen over de relatie tussen platformen en retailers en e-privacy. Leeft Europa nu wel bij de kiezer?

Pijnlijk voor de regering in die tijd van de campagne (niet lang na het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie) was de samenloop met het Nederlandse ‘Nee’ tegen een Europese grondwet. Ook de Tweede Kamer vond de slagzin destijds niet krachtig genoeg en de campagne werd uiteindelijk gestopt voordat deze goed en wel op gang was.

Nu zijn er op 23 mei in Nederland verkiezingen voor het Europese Parlement. (Een zeker niet representatief onderzoek leert mij dat maar weinigen deze datum spontaan kunnen noemen.) Toch zijn deze verkiezingen een reden om weer even scherp te hebben waar Europa ‘over gaat’. Een kleine greep uit de Brusselse onderwerpen die van belang zijn voor digital commerce: de richtlijnen over consumentenrechten, oneerlijke handelspraktijken, cross-border betaaldiensten, btw, toegankelijkheid, verordeningen over de relatie tussen platformen en retailers, e-privacy, digital advertisement tax … Onderwerpen die ook in dit filmpje van onze koepelorganisatie Ecommerce Europe voorbijkomen.

Samen met en tegen China

De Brexit is een actueel uithangbord voor andere belangrijke zaken waarover de EU gaat. Denk maar aan de verworvenheden van de interne markt en een vrij verkeer van personen en diensten. Maar belangrijker misschien nog is dat een Europese samenwerking nodig is om macro-economische en geopolitieke uitdagingen het hoofd te bieden: de voor- en nadelen van de platformeconomie en hoe om te gaan met de toenemende suprematie van China.

Wat betreft deze laatste uitdaging is het een goede zaak dat Nederland en Europa de naïviteit van zich afschudden waar het gaat om de relatie met deze belangrijke partner. Ja, China kan als handelspartner veel voor Nederlandse bedrijven betekenen. En ja, in China vinden veel interessante ontwikkelingen plaats voor de retailbranche, zoals de integratie van online in offline winkels (bekijk hiervoor eens deze korte video naar aanleiding van ons laatste bezoek aan Shanghai en Hongkong). Maar tegelijkertijd moeten we de (online) poorten ook weer niet wagenwijd openzetten voor Chinese webwinkels. Zo loop je het gevaar dat Europese (en dus Nederlandse) webwinkeliers uit hun eigen markt worden verdreven.

In de context van geopolitiek is het vooral zaak dat Europa zich niet laat meesleuren in de handelsoorlog met de Verenigde Staten, maar kiest voor een combinatie van handelsbevordering en het vasthouden aan het belang van Europese waarden waarin grondrechten een belangrijke rol spelen. Solitair opereren is ook hier niet slim, want dit leidt slechts tot kortetermijnwinsten. Een gezamenlijk Europees beleid moet daarom het credo zijn. Vermeldenswaardig hierbij was de recente oproep van CDA-kroonprins Wopke Hoekstra om Europa zich als het welbewuste grootste handelsblok ter wereld te laten opstellen.

Europese speerpunten

Inzoomend op e-commerce moet Europa In ieder geval ten aanzien van China drie belangrijke zaken regelen:

  • Bedrijven uit Europa, maar ook uit de rest van de wereld, moeten dezelfde (eenvoudige) toegang krijgen tot de Chinese markt als omgekeerd en daarmee een wederkerigheid in de handelsrelatie laat ontstaan in plaats van de protectionistische effecten van het huidige beleid.
  • Er moeten maatregelen worden genomen tegen de namaak- en inferieure producten uit het Verre Oosten en hier moet strikt op worden toegezien. Het CE-keur staat voor producten die voldoen aan de kwaliteitseisen binnen Europa, en niet voor ‘China Export’.
  • De EU moet fiscale maatregelen nemen die voorkomen dat invoerrechten en btw-plichten worden ontdoken.

Welk Europese beleid er straks ook uit de stembus rolt, het zou er te allen tijde toe moeten leiden dat Europese retailersstart- en -scale-ups zich kunnen meten met mondiaal opererende techbedrijven en kunnen bijdragen aan de concurrentiekracht van ons continent. Ook om een winner takes all-situatie te vermijden. De Europese Verordening Platform to Business probeert al meer balans te brengen in de verhouding tussen verkoper en platform, maar een onderzoek naar de fitheid van het bestaande mededingingsrecht om machtsmisbruik van mondiale opererende platforms is in mijn ogen een must. Ook hier geldt: “Denk Nederlands, doe Europees.”

Toch jammer dat het huidige politieke klimaat, onder druk van nationaal denken van een groot deel van het electoraat, maar weinig ruimte laat aan veel politieke partijen om een stevig pro-Europese koers te varen. Wie dat wel doet, kan een stem van veel kiezers vergeten. Dus, als we zonder politieke zelfmoord niet kunnen zeggen dat Europa superbelangrijk is, dan wil ik graag terugvallen op die slogan van vijftien jaar geleden. “Europa, best belangrijk!”

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond