-

Kijk bij de monitoring van digitale tools naar technologie én business value

Nu bedrijven in hun kern steeds digitaler zijn, is het belangrijk de monitoring hierop aan te passen. De kunst is om de technische metrics en belangrijkste bedrijfswaardes samen te brengen in één dashboard. Om zo pro-actiever te kunnen opereren.

Als je het idee van een dashboard in de auto vertaalt naar de digitale omgeving, dan geven monitoringtools met allerlei grafiekjes en wijzertjes aan hoe een (web)applicatie of stuk software presteert. Het geeft engineers antwoord op de vragen welke defecten er zijn en waar onderhoud noodzakelijk is. Toch blijkt die aanpak niet meer te passen bij de praktijk van vandaag de dag. Want een technische ‘alert’ hoeft niet een rood sein te zijn voor de bedrijfsvoering. Deze twee werelden moeten elkaar dus vinden. Gelukkig voelt een toenemend aantal tools die behoefte aan.

Informatiestromen

Monitoringtools zoals Datadog, waarmee we bij Osudio graag werken, brengen technologie en business value steeds beter samen. Een dashboard laat bijvoorbeeld enerzijds zien hoe stabiel een applicatie is, of er processen traag verlopen en of een database bijvoorbeeld volloopt. Aan de andere kant kijkt het dashboard naar het aantal gebruikers dat op dat moment actief is, hoeveel orders er zijn geplaatst en welke foutmeldingen er bij eindgebruikers optreden. Daarbij wordt er onder meer rekening gehouden met customer journey’s (simulaties van klantgedrag) en hoe delen ervan zijn te correleren zijn aan de technische signalen.

Zo kon het vroeger voorkomen dat in de back-end alles functioneerde, maar een probleem bij de eindgebruiker ervoor zorgde dat het aantal bestellingen afnam. Andersom kan een technisch probleem de hoogste prioriteit krijgen, maar als de toestroom van klanten pas om 10 uur ’s ochtends op gang komt is het niet absoluut noodzakelijk het probleem om half drie in de nacht te hebben opgelost. Door die informatiestromen samen te brengen en op een uniforme manier naar de werkelijkheid te kijken, is het mogelijk de business impact mee te nemen in de beoordeling van een technisch euvel.

Oog voor groter belang

Behalve dat hierdoor betere besluiten zijn te nemen die recht doen aan de organisatie als geheel, is het werk voor engineers zelf ook beter uit te voeren. Moesten ze vroeger nog in vier applicaties tegelijk kijken om deze informatie te vinden, nu levert één interface een totaalbeeld. Niet onbelangrijk ook is dat de alerts die je instelt rekening houden met meer variabelen en daardoor het alarm minder vaak onnodig afgaat. Als gevolg daarvan is er minder kans op ‘alert fatigue’ – het principe waarbij engineers zo veel signalen krijgen dat ze er blind voor worden.

De samenkomst van technologie en business leidt tot meer pro-activiteit waarbij het gedeelde belang – het bedrijfssucces – voorop staat. De ontwikkeling sluit naadloos aan op die van DevOps – een samentrekking van Development en Operations.  Dit samenwerkingsmodel waarbij ontwikkelaars, productmanagement en beheerders optrekken heeft onder meer als doel wendbaarder, agile, te opereren. De beschreven monitoringtools zijn hierin ondersteunend. Met elke nieuwe release wordt namelijk duidelijk wat het effect is van de code. Blijkt die niet goed te zijn geschreven en een belangrijke metric zoals de laadtijd negatief te beïnvloeden, dan wordt dit het DevOps-team al in de testomgeving duidelijk. Al met al is het gemakkelijker om software pro-actief en performanter te ontwikkelen en vernieuwen.

De business door de ogen van

Monitoringtools zijn over het algemeen niet goedkoop. Des te belangrijker is het om ‘on top of things’ te zijn en de informatie effectief in te zetten. Een belangrijke sleutel tot het succes ligt bij het inregelen van de alerts en de juiste prioriteitentoekenning. Een simpel voorbeeld: werkt een e-commercebedrijf met een late cut-off tijd van 11 uur ’s avonds (“Nu bestellen, morgen in huis”), dan heeft elke error in de order flow vóór die tijd directe impact op de business. Zo’n fout moet dan ook de hoogste prioriteit krijgen. Een probleem ná die tijd heeft juist minder urgentie. 

Om een goede analyse te maken is het zeer verstandig om als opdrachtnemer je klant te betrekken bij de monitoring. Zelf kiezen we er bijvoorbeeld altijd voor om uitgebreide interviews te houden die ze de ruimte geven om ons mee te nemen in hun business. Wat zijn bijvoorbeeld de meest impactvolle issues? Welke delicate processen kent iemand van IT? En waar ziet de supportafdeling het vaak misgaan? Op die manier is vast te stellen welke indicatoren uit de bedrijfsvoering om aandacht vragen en met welke technische aspecten die samenhangen. 

Een monitoringsstrategie die met beide werelden rekening houdt voorkomt niet alleen tijdig (bedrijfs)problemen, ze maakt innovatie mogelijk. Wie zich pro-actief opstelt en beide werelden aan tafel brengt, creëert de ruimte om te experimenteren, features te verbeteren en vernieuwen.

Over de auteur: Dirk van Zonhoven is head of digital continuity bij Osudio.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond