-

Hoe maak je e-mailmarketing echt leesbaar?

Klanten lezen niet, ze scannen. Dus hoe maak je e-mailmarketing echt leesbaar? Goeie vraag, die niet zo simpel is te beantwoorden. Want je mag nog zulke mooie volzinnen kunnen schrijven, het is helemaal niet gezegd dat je ook echt gelezen wordt. Ornaith Killen van Econsultancy drukte zijn lezers een dezer dagen met de neus op de feiten.

Lezers beginnen niet automatisch bovenaan om onderaan te eindigen. Ze kijken wellicht eerder naar vetgedrukte woorden of tussenkoppen om zo de essentie van het artikel te vatten.

Killen noemt een paar tips om de scannende mens van dienst te zijn:

 • Zorg dat wat je wilt vertellen ook PROMINENT in de tekst wordt genoemd.
 • Benadruk belangrijke zaken door deze bijvoorbeeld vet te maken, maar overdrijf daarin niet.
 • Beperk je tot een enkele boodschap per paragraaf.
 • Gebruik opsommingen als deze, maar maak ze niet eindeloos lang.
 • Houd het kort.

Het is ook belangrijk dat de tekst lekker loopt, vanaf de kop, via de inleiding, naar de hoofdtekst. En herhaal je belangrijkste punten aan het eind. Het moet als het ware stromen als water. Zonder al te veel aftakkingen.

0rHdP60

Emoties
Probeer lezers aan te spreken op hun emoties. Je moet ze als het ware overtuigen dat jouw product of  dienst heel veel waarde toevoegt, misschien wel je leven draaglijker of leuker maakt, en daar mag je best (een beetje) enthousiast over zijn. Killen formuleert dat in het Engels als volgt: Excitement equals effective emails.

Zorg dat je consistent bent in de toon die je gebruikt. Die moet ook passen bij het product dat je aanbiedt. En die moet gelijk zijn via alle kanalen die je inzet. Laat je teksten eens door anderen lezen en vraag eens wat zij ervan vinden.

Wat je schrijft moet ook geloofwaardig zijn, want valse beloftes kent de consument al voldoende van zijn spambox.

Vergeet ook niet:

 • Spreek de taal van je klanten, gebruik buzzwoorden die onder je klanten gemeengoed zijn.
 • Maak duidelijk wat de voordelen zijn van je producten, al dan niet aan de hand van lijstjes.
 • Onderbouw je betoog met feiten, statistieken en cijfers.
 • In mail moeten zinnen korter zijn dan wanneer je die op papier zet, je schrijft geen artikel voor een tijdschrift.
 • Wees relevant, wijdt niet uit.
 • Beloof niet te weinig, maar ook niet te veel.

Herhaling is goed, ik herhaal…
Het is niet slecht om te herhalen. Denk maar aan de legendarische presentaties van Steve Jobs in zijn goede tijd. Die waren helder en hij vatte elk onderdeel krachtig samen voordat hij naar het volgende onderwerp ging. Alles met mate natuurlijk.

WOeCO7p

Hoe overtuig je mensen? Killen haalt tenslotte ook nog Robert Cialdini aan, schrijver van ‘Influence: The Psychology of Persuasion’. Die wijst zijn lezers op een aantal manieren om klanten over de streep te trekken.

 • Wederkerigheid: geef je klanten iets exclusiefs, en je hebt hun aandacht.
 • Toewijding en consistentie: overtuig je lezers om zich verder te verdiepen in wat je wilt zeggen, wijs ze op volgende mails of artikelen die nog gaan komen. Die ze uiteraard niet mogen missen.
 • Consensus:  Overtuig met positieve studies, beoordelingen of (indien van toepassing) onderscheidingen. De mening van anderen is belangrijker (lees: geloofwaardiger) dan de boodschap die jij hoopt over te brengen.
 • Autoriteit: straal uit dat je dienst waarde heeft en zich heeft bewezen.
 • Schaarste: vertel je publiek wat ze missen als ze niet ingaan op je aanbod, gebruik urgentie of biedt kortingen aan voor een beperkte tijd.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond