-

‘Kosten logistiek nemen weer toe: einde van gratis thuisbezorgen’

Dit jaar nemen de kosten voor zowel de binnenlandse als buitenlandse logistiek toe. Dat blijkt uit de jaarlijkse NEA-index. Die pijn gaan met name kleine en middelgrote e-commercebedrijven en retailers voelen, zo verwacht Xander Tio van eWarehousing: “Het is bijna niet meer te doen om nog gratis verzending aan te bieden”.

De kostenstijging voor het binnenlandse vrachtautovervoer varieert tussen de 3,3 en 4,8 procent. Die verwachting werd eind 2017 uitgesproken in de jaarlijkse publicatie van de NEA-index. Voor het vervoer over de landsgrenzen wordt een stijging tussen de 2,2 en 3,7 procent verwacht.

‘Tweedeling in e-commercemarkt’

De raming wordt door veel pakketbezorgers gebruikt om de tarieven voor de komende twaalf maanden vast te stellen. In acht van de tien gevallen voeren bedrijven de verwachte kostenstijging één-op-één door, zegt Xander Tio van eWarehousing. Het NEA-indexcijfer wordt jaarlijks berekend door onder meer te kijken naar de kosten voor brandstof, loon, algemene bedrijfskosten. Maar ook het consumentenvertrouwen is een belangrijke indicator, merkt hij op. “Omdat er vrij weinig aan te doen is, beschouwt de markt de stijging inmiddels als een gegeven. Maar de afgelopen jaren was het cijfer niet zo hoog als voor 2018. Kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat als het economisch beter gaat, de NEA-index harder stijgt.”

Concreet verwacht hij hierdoor een nog duidelijkere tweedeling in de markt van e-commercebedrijven en retailers. Er zijn straks bedrijven die gratis thuisbezorgen en die dat gewoonweg niet meer kúnnen aanbieden. Tio denkt dat hierdoor op de middellange termijn zelfs bedrijven omvallen. Vooral het lagere en middensegment moet namelijk al genoegen nemen met kleinere marges, redeneert hij. Doordat deze bedrijven kleinere volumes verwerken, profiteren ze minder van inkoopvoordeel.

Tio: “Als bedrijf weet je dit vooraf wel, maar het blijft een lastige situatie. De NEA ligt namelijk vaak hoger dan bijvoorbeeld de consumentenprijsindex. Met andere woorden: om mee te blijven doen moet de retailer marge inleveren. Vijf procent meer logistieke kosten kan de nekslag betekenen. Een andere optie is om de kosten door te berekenen aan de consumenten. Zeker wanneer je wil meedoen met de grote jongen zijn beide opties eigenlijk geen optie. De consument zal er uiteindelijk voor kiezen het product te kopen bij een collega die bijvoorbeeld wél gratis verzendt.”

‘Samenwerking nodig’

Trendcijfers die vorige maand door ECC Köln werden gedeeld, onderschrijven dit idee in ieder geval deels. De onderzoeker is namelijk vrij stellig over de toekomst van thuisbezorging: dat ontwikkelt zich tot een premium dienstverlening. Klanten gaan merken dat gemak ook een prijs heeft.

In algemene zin ziet Tio het tij keren als er een nieuwe uitdager op de markt komt. “Met scherpere prijzen zou die het duopolie kunnen doorbreken. Het einde daarvan is gelukkig in zicht: Sandd is hiervoor een serieuze kandidaat.”

Maar wat hem betreft ligt de uiteindelijke oplossing in samenwerking van de verkopende bedrijven en de logistieke spelers. Technisch is het niet zo ingewikkeld om in een samenwerkingsverband één contract te sluiten met een vervoerder en het gehele volume over die overeenkomst te laten lopen. “Maar je zult begrijpen dat vervoerders daar niet zo blij mee zijn.” De markt in zijn geheel moet de eigen processen eens goed onder de loep nemen, vindt hij. De vrijheid van kunnen kiezen voor een bezorgmoment en -locatie is natuurlijk goed voor de consument, maar dat zou ook prima verzorgd kunnen worden door één vervoerder per stad. “Het is prima voorstelbaar dat straks in een gebied één bedrijf de last-mile voor rekening neemt en andere vervoerders daarbij aanleveren. Picnic denkt al na over zo’n model.”

Deel dit bericht

3 Reacties

Ron Tuk

Dat heb ik een jaar geleden al gezegd. Gratis verzending is niet vol te houden. Ook niet voor grote retailers. De consumentenbescherming en het door de wet in de watten leggen van consumenten is volledig doorgeslagen. Elke door impulsaankoop gedreven consument kan zich een bult bestellen zonder enig risico of kosten. Dat moet een keer stoppen. De ondernemer is de dupe van dit gepamper van consumenten.

Herbert ten Have - Fizyr (deep learning for vision guided robotics)

Er is nog een andere dimensie waar veel handling kosten te besparen zijn, door niet s avonds en s nachts de orders te picken en de parcel handling te doen maar het uit te spreiden over de dag. Kortom, niet perse next day delivery. Er kan dan veel beter gepland en geconsolideerd worden. Bovendien wordt dan de businesscase om 7*24 picking en parcel handling robots in te zetten nog veel interessanter.

De Transportmakelaar

Met alle respect maar moet hier niet de vervoerderswereld de hand ook in eigen boezem steken? In hun angst voor het missen van de e-commerceboot zijn ze destijds de strijd om de gunsten van de onlineverlader aangegaan, eerst met te lage prijzen en daarna met garanties voor te korte levertijden. Inmiddels lijkt de rol van de pakketvervoerder te degraderen tot die van slaaf van het succes.
Regionale hubs met één vervoerder per stad, regio of dorp voor de last mile kunnen door hun plaatselijke kennis en netwerk zorgen voor een systeem van huislevering op maat. Om de landelijke pakketvervoerders te vrijwaren van hun afleveringsplicht zou er een soort van Incoterm(s) moeten komen voor levering tot gelost op hub en geleverd tot huis of eindbestemming met verplichte (digitale) handtekening. Extra voertuigbewegingen en de daarmee gepaard gaande overlast en toename van onveiligheid veroorzakende afhaaldepots, stadskluizen enz. kunnen dan zsm weer worden afgeschaft. Een wens die bij een toenemend aantal onlinekopers sterk lijkt te leven.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond