-

Internet of Things: van denken naar doen

Het Internet of Things (IoT) biedt zoveel mogelijkheden en data dat veel bedrijven door de bomen het bos niet meer zien. Dat is jammer, want er zijn heldere stappenplannen om het momentum te benutten en nu al meetbare resultaten te boeken.

De ontwikkeling van IoT gaat razendsnel. Auto’s, boorplatforms, straatlantaarns, poppen, horloges – je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt uitgerust met software, sensoren en een internetverbinding. Dit jaar komt de teller volgens Gartner op 6,4 miljard verbonden apparaten te staan, een stijging van 30 procent vergeleken met 2015. In 2020 zullen 20,8 miljard voorwerpen ‘smart’ zijn. Dit betekent ook dat de hoeveelheid beschikbare data explosief toeneemt. Het risico bestaat dat bedrijven, overheden en andere organisaties die nu een begin (willen) maken met IoT overweldigd raken door al die gegevens en er daardoor veel potentieel verloren gaat. Hoe voorkom je dat? We laten zien welke stappen je kunt zetten volgens het stramien Think Big – Start Small – Scale Up.

Think Big

Idee. Analyseer wat er gaande is in de sector waar je actief bent. Wat zijn de grote ideeën en use cases? Waar kun je IoT toepassen zodat er waarde uit wordt behaald? Dát er waarde in IoT zit staat buiten kijf – afhankelijk van welke expert je het vraagt, is IoT in 2020 een markt waarop 300 miljard tot 15 biljoen dollar in omgaat. Vrijwel alle sectoren zullen worden geraakt. Het bereik van IoT is ongelofelijk groot: er zijn dit jaar 22,9 miljard verbonden apparaten (op een wereldbevolking van 7 miljard). In 2020 is dat aantal meer dan verdubbeld tot 50,1 miljard.

Het is in deze fase vooral belangrijk om de scope vast te stellen van je ambitie en strategie, anders raak je verloren in alle mogelijkheden. Stel multidisciplinaire teams samen – IoT heeft weliswaar alles te maken met technologie, maar is niet alleen de verantwoordelijkheid van IT. Je hebt ook creatievelingen en mensen met zakelijk instinct nodig om de beste ideeën tot de juiste strategie om te vormen.

Start Small

Maak de inventaris op. Breng in kaart welke sensoren en verbonden apparaten er nu al binnen het bedrijf aanwezig zijn. Dit noemen we ‘brownfields’ – producten, machines en apparaten waarop IoT direct kan worden toegepast, omdat ze al verbonden zijn, al dan niet slapend. Het is natuurlijk sneller om gebruik te maken van verbindingen die al zijn gelegd, dan nieuwe tot stand te brengen. Denk aan een auto die een signaal geeft aan de bestuurder door middel van een lampje op het dashboard als het oliepeil te laag dreigt te worden. Met IoT is het mogelijk om dat signaal naar de garage te sturen, die vervolgens een onderhoudsbeurt inplant.

Bekijk de aanwezige data. Er zijn bedrijven met bergen ruwe data die niet worden geanalyseerd. Werk samen met data scientists om deze gegevens te duiden en de waarde ervan te bepalen. Op basis daarvan kun je vaststellen welke data je mist en de daarvoor benodigde sensoren installeren.

Neem het voortouw in je ecosysteem. Kies goede IoT-partners met wie je snel ideeën kunt testen, met nieuwe dingen experimenteren en leren van mislukkingen. De meeste toepassingen kun je het beste uitproberen met echte gebruikers. Dit doe je binnen het ecosysteem waarin je bedrijf actief is, door te kijken welke partners uit de waardeketen nodig zijn om toegevoegde waarde te creëren met behulp van IoT. Op basis van de strategische rol die je hebt gekozen, zoals smart safety, smart logistiscs of smart retail, bepaal je wie verder bij het project moeten worden betrokken. Schiphol wil passagiers bijvoorbeeld een naadloze reiservaring bieden. Daarvoor zijn eigen data nodig, maar ook gegevens van luchtvaartmaatschappijen.

Scale Fast

Ga voor een ‘agile’ benadering. De technologie die IoT mogelijk maakt wordt steeds beter en daardoor evolueren slimme producten en ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Daarom adviseren wij om snel te experimenteren met prototypes die gemakkelijk aangepast kunnen worden aan de veranderende technologie. Als blijkt dat je op het goede pad zit, kun je de oplossing vormgeven en opschalen.

Kies de juiste mensen. Voor de uitvoering van de IoT-strategie heb je personeel met specifieke vaardigheden en kennis nodig. Beschikt de IT-afdeling over mensen die genoeg begrijpen van de hardware om duizenden slimme apparaten te bedienen en onderhouden? Zo niet, dan is het handig om bestaande mensen hiertoe op te leiden en/of nieuw talent aan te trekken.

Vergeet het thuisfront niet. Als je iets leest over IoT, gaat het vaak over interessante toepassingen op afstand, zoals een koelkast die nieuwe melk bestelt als die op is of een slimme thermostaat. Prima ideeën, maar vergeet niet ook intern te kijken naar IoT-potentieel. Door het callcenter, de fabriek en het kantoor smart te maken, kun je de werkomstandigheden, het comfort en de veiligheid verbeteren. 

iot value

Elk bedrijf een businesscase

IoT is geen futuristisch verzinsel – het is een ontwikkeling die nu gaande en relevant is. Voor vrijwel elke organisatie valt de businesscase te maken. De waarde van IoT zit hem in de informatie die het geeft, zoals hierboven weergegeven in de Information Value Loop. Als je data mist, is het zaak erachter te komen waar deze vandaan moeten komen zodat je de cirkel weer kunt sluiten.

Door de verzamelde data te analyseren verkrijgen bedrijven nuttige inzichten over de ontwikkeling van nieuwe producten en businessmodellen. Je leert de klant, producten en markten beter begrijpen en kunt bedrijfsprocessen automatiseren en integreren. Met de nadruk op ‘kunt’ – het Internet of Things is niet het Internet of Everything. Oftewel: je hoeft niet meteen overal sensoren op te plakken.

Bij B2B-bedrijven ligt op dit moment de nadruk op track & trace, bijvoorbeeld om diefstal van dure apparaten te voorkomen, en ‘predictive maintenance’ (voorspellend onderhoud). Deloitte past dit zelf ook toe op het kantoor The Edge in Amsterdam. Zo wordt de schoonmaak geoptimaliseerd in samenwerking met de facilitaire dienstverlener: verbonden apparaten zorgen ervoor dat het gebeurt op het moment en de plek waar dat nodig is. De koffiemachines zijn ook ‘connected’ om de voorkeur van de medewerkers te kennen.

Producenten van consumentengoederen gebruiken IoT vooral als middel om klantgedrag in kaart te brengen en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Denk aan een tandenborstel die het poetsgedrag van je kind in kaart brengt of een lamp die op afstand bedienbaar is. Als het goed is, zijn deze initiatieven onderdeel van een strategisch plan – een bedrijf wil een gezonde levensstijl mogelijk maken of helpen bij energie besparen.

Wat de onderliggende IoT-strategie ook is, het eindresultaat moet echte problemen oplossen door meetbaar waarde toe te voegen. Ga daarom zo snel mogelijk aan de slag met tests en prototypes. Alleen met data van echte gebruikers kun je de uitzonderlijke mogelijkheden van IoT ontdekken en aantonen.

Deel dit bericht

1 Reactie

Guus van Knippenbergh

Volgens mij kan “Start small” nog iets eenvoudiger. Zie je een interessante case, b.v. op basis van het waterpeil van plantenbakken, of de temperatuur van de verstuurde vis, dan kun je kijken of je daar mogelijk een business case bij hebt die in je strategie past. Zo ja, aan de slag. Dan vermijd je de stap van inventaris opmaken en het analyseren van aanwezige data. Dat laatste is met name van belang voor reeds operationele IOT toepassingen.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond