-

Scaling agile: agile werken in grote organisaties

Het Agile werken in scrumteams heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. In vrijwel iedere organisatie ontstaan kleinschalige teams die los van de bestaande processen opereren en in korte iteraties snel successen laten zien. Een logische stap is om met meer teams op een Agile manier te gaan werken. Dit vindt vaak eerst plaats binnen de IT-organisatie, maar in de afgelopen jaren zijn de Agile principes ook goed toegepast binnen andere afdelingen. Afhankelijk van de organisatie-omvang ontstaat bij een groeiend aantal Agile teams vaak ook de behoefte of noodzaak de werkzaamheden tussen deze Agile teams te coördineren. Dit hele proces noemen we ‘Scaling Agile’: het op grote schaal toepassen van Lean agile principes in een organisatie.  

Het grote voordeel van Agile werken is dat gedurende het hele ontwikkelproces voor iedereen transparant is wat geleverd wordt door wie. Daarnaast biedt Agile werken direct feedback (Plan, Do, Check, Adjust) waardoor je echt kunt ontwikkelen wat de klant wil. Het doel van Agile werken is waarde te creëren door een snellere time2market met meer kwaliteit, meer engagement binnen de organisatie en een hogere productiviteit. In tegenstelling tot de watervalmethode staan bij de scrummethode de hoeveel tijd en het budget vast, maar de scope (uitkomst) is variabel.

Scaling Agile

Door je Agile teams beter op elkaar af te stemmen en meer met visie samen te werken zal het resultaat voor het bedrijf als totaal opleveren in plaats van dat alleen het resultaat per team verbetert. Hierdoor ben je ook als manager beter gefocust en wordt je minder afgeleid door losse meetings over nieuwe onderwerpen en inzichten. Maar hoe werkt dat dan?

1

Op dit moment is er een aantal Scaled agile frameworks in de markt dat een handleiding biedt om de voordelen van Lean-agile te bereiken binnen grote organisaties. Ze zijn er op gericht bedrijven te helpen continu resultaat/waarde te leveren in een voorspelbare cadans.

Een van die frameworks dat enorm snel groeit is het SAFe framework. Het afgelopen jaar is het aantal deelnemers met 155 procent gegroeid en 570 procent groei ten opzichte van 2015.

Hieronder zal ik kort het SAFe framework uitleggen. Het is het meest uitgebreide framework, als je dit framework doorgrondt kun je het toepasbaar maken voor elk bedrijf dat Lean agile software wil ontwikkelen.

SAFe

Het Scaled Agile Framework is vrij beschikbare kennisbron van bewezen processen voor grootschalige Lean-agile ontwikkeling. Het is schaalbaar en modulair waardoor elke organisatie het vrij kan implementeren ten behoeve van een beter bedrijfsresultaat en meer werknemerstevredenheid. SAFe synchroniseert afstemming, samenwerking en software opleveringen van grote aantallen Agile teams van 100 mensen tot 10.000’en mensen.

2

SAFe kan worden opgezet met drie of vier organisatieniveau’s plus een fundamentlaag

  • Teamniveau: Elk team van vijf tot negen mensen is verantwoordelijk voor het definiëren, bouwen en testen van stories van de teambacklog. Teams leveren op in een vaste iteratie (ofwel sprints) van bijvoorbeeld twee weken. Alle teams werken in dezelfde cadans en synchroniseren werk met andere teams zodat het volledige systeem gewijzigd wordt. Elk team kan de scrum en/of Kanban methode gebruiken. In deze methoden wordt de kwaliteit geborgd met standaard werkwijzen.
  • Programmaniveau: Teams zijn georganiseerd in zogenaamde Agile Release Trains (ART’s). Elke ART plant, commit en implementeert voor een totale waardeketen (value streams) als een zelf organiserend team van Agile teams (tussen de 5 en 12 teams) samen met stakeholders. De ART’s stemmen een gezamenlijke missie af, stellen architectuureisen en UI-handvatten aan de teams, verbeteren flow en geven door de systeemopleveringen elke twee weken heel objectief het bewijs van voortgang. Tijdens een zogenaamde PI-meeting komen alle teams in een ART samen om het volgende kwartaal (of 10 weken) te plannen en afhankelijkheden te identificeren en op te lossen.
  • Value Stream niveau: Dit niveau wordt ingezet voor heel grote bedrijven. Hierbij moet je denken aan bedrijven die met meer dan 1000 mensen aan een release moeten werken.
  • Portfolioniveau: Het portfolio niveau organiseert, voert governance uit en wijst budgetten toe aan value streams. De value streams realiseren oplossingen die bijdragen aan de bedrijfsmissie en strategische thema’s. Kleine bedrijven kunnen bijvoorbeeld met één value stream en één Agile Release Train (ART) voldoende hebben terwijl grotere bedrijven meerdere value streams en meerdere ART’s nodig hebben. Voorbeeld: het portfolio van een verzekeraar heeft de value streams ‘Leven’ en ‘Schade’. Onder de value stream ‘Schade’ zijn meerdere ART’s waaronder Auto, Fiets en Huis.
  • Fundament: Het fundament van SAFe wordt gelegd door aanvullende elementen die software ontwikkeling ondersteunen. Dat zijn Lean-agile leiders, communities of practice, SAFe kernwaarden, Lean-agile gedachtegoed en de SAFe principes.

De kernwaarden van SAFe zijn: Ingebouwde kwaliteit, programma uitvoering, afstemming en transparantie.

Door je Agile teams beter op elkaar af te stemmen en meer met visie samen te werken verbetert het resultaat voor het bedrijf als totaal. Vanuit diverse casestudies levert het invoeren een 20-50 procent verbetering in productiviteit, 30-75 procent snellere Time2market, 50 procent vermindering van bugs, meer blije gemotiveerde medewerkers.

Er zijn steeds meer bedrijven die niet het volledige SAFe framework implementeren maar alleen de fundamenten. Volgens SAFe moeten dan de onderstaande tien essentiële processen op zijn minst worden ingevoerd om succesvol waarde naar de klant te brengen met een betere time to market en meer kwaliteit maar vooral ook meer werknemers tevredenheid.

3

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond