More stories

Teveel focus op agile/scrum staat echte innovatie in de weg

Innovatiemethodieken als lean startup, scrum en agile development staan de afgelopen tijd volop in de belangstelling. Deze populaire methodieken lijken van een afstandje op de aanpak van designers (focus op de eindgebruiker, prototyping en continue verbetering), maar door een doorgeschoten focus op snel ontwikkelen en al doende leren, komt de waardering van het voorstellingsvermogen van de designer onder druk te staan.

Service Design

Scaling agile: agile werken in grote organisaties

Het Agile werken in scrumteams heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. In vrijwel iedere organisatie ontstaan kleinschalige teams die los van de bestaande processen opereren en in korte iteraties snel successen laten zien. Een logische stap is om met meer teams op een Agile manier te gaan werken. Dit vindt vaak eerst plaats binnen de IT-organisatie, maar in de afgelopen jaren zijn de Agile principes ook goed toegepast binnen andere afdelingen. Afhankelijk van de organisatie-omvang ontstaat bij een groeiend aantal Agile teams vaak ook de behoefte of noodzaak de werkzaamheden tussen deze Agile teams te coördineren. Dit hele proces noemen we ‘Scaling Agile’: het op grote schaal toepassen van Lean agile principes in een organisatie.  

Agile

Agile Strategy: hoe organisatie en cultuur je overlevingskansen bepalen

In 1935 bestond een bedrijf gemiddeld negentig jaar. In 2014 is dat nog geen vijftien jaar. Door technologische ontwikkelingen versnelt de economische ‘rat-race’ en hebben bedrijven moeite om in dit tempo mee te gaan. De analyse leert: het venijn zit hem maar al te vaak in de manier waarop bedrijven met innovatie en nieuwe initiatieven omgaan. Hoe kunnen organisaties dit voorkomen? Door de kracht van de hele organisatie te gebruiken bij strategievorming.

Innovatie