-

Nederland loopt achter met digitale zorgtransitie. En nu?

Eerder dit jaar bracht de vooraanstaande Duitse denktank Bertselmann Stiftung een onderzoeksrapport uit over de staat van eHealth in Europese landen. Op basis van uitgebreid verzamelde data is een Digital Health Index opgesteld die het mogelijk maakt om de landen in Europa te vergelijken op het gebied van beleid, gereedheid en daadwerkelijk gebruik van eHealth. Nederland moet het slechts doen met een achtste positie in Europa. Landen als Portugal, Engeland en Spanje scoren hoger op het gebied van digitale zorg. 

Achterstand op beleidsniveau

Een oorzaak voor de achterstand in Nederland is het sneuvelen van het landelijk EPD in 2011. Deze vertraging wordt pas de laatste jaren langzaam teruggedrongen. En dat is niet gemakkelijk, volgens het rapport. Door de grote diversiteit aan belangengroepen is het lastig om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het proces van besluitvorming is complex, waarbij beslissingen vanuit de politiek uitblijven, worden vertraagd of zelfs veranderen door de invloed van zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en andere publieke en private organisaties. Het gevolg is dat een helder en consistent eHealthbeleid ontbreekt. 

Gebrek aan technische uitvoerbaarheid

Naast de achterstand op beleidsniveau zijn er ook tekortkomingen op het gebied van de technische uitvoerbaarheid van de digitale zorg. Patiënten en zorgaanbieders kunnen binnenkort gebruikmaken van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Op een beveiligde app of website kan de patiënt het eigen medische dossier vergaren, opslaan en delen. Hoewel een aantal PGO’s inmiddels het noodzakelijke MedMij-label hebben ontvangen, ontbreekt een gestandaardiseerd systeem die alle zorgdata op dezelfde manier verstuurd. Ook sluiten de verschillende systemen van de zorgaanbieders niet op elkaar aan. Met andere woorden, het platform is beschikbaar, maar de medische informatie wordt niet verstuurd. 

Bewustwording ontbreekt

Tot mijn verbazing wordt er nauwelijks aandacht geschonken aan de stappen die worden gemaakt op het gebied van eHealth. Landelijke campagnes ontbreken. Iedereen is het erover eens dat het veel voordelen kan bieden. Zo kan er makkelijker op afstand worden gediagnosticeerd en behandeld. Daarnaast kan essentiële informatie van de patiënt worden gedeeld met een andere zorgverlener wanneer dit nodig is.

Tot slot krijgt de patiënt meer regie over de eigen gezondheidsdata. Maar net zo belangrijk is dat men zich bewust is van de nadelen van de digitale zorgtransitie. Is de digitale infrastructuur honderd procent waterdicht? Wat zijn de gevolgen wanneer hackers toegang krijgen tot deze gevoelige informatie? Data is het nieuwe goud. Via apps en gadgets krijgen bedrijven steeds meer gezondheidsdata van individuele gebruikers. Een PGO kan veilig zijn, maar eHealth en zelfregie betekent ook dat we zelf onze gezondheidsinfo elders vergaren. 

Er gloort licht aan de horizon

Inmiddels zijn alle betrokkenen in de zorg het erover eens dat we met eHealth stappen kunnen maken op het gebied van een effectieve en efficiënte zorg, waarbij de kosten worden teruggedrongen. Uit het onderzoek van Bertelsmann Stiftung blijkt dat er een hoge mate van betrokkenheid is bij private en publieke stakeholders. eHealth wordt omarmd en maakt deel uit van het algemene, doch complexe zorgbeleid in Nederland.

Met subsidies en investeringen wordt het ontwikkelen van digitale toepassingen financieel aantrekkelijk gemaakt. De patiënt staat centraal en die wordt door nieuwe wetgeving goed beschermd op het gebied van privacy en veiligheid. Ook zal de digitale infrastructuur steeds meer vorm krijgen. Hoewel we nog steeds op Europees niveau achterlopen, lijkt het erop dat Nederland de inhaalslag heeft ingezet.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond