-

Hoe krijg je concreet grip op je duurzaamheidsambities?

Uit onderzoek onder meer dan 500 Nederlandse bedrijven, komt naar voren dat voor 34,5 procent van hen duurzaamheid een belangrijke prioriteit heeft. Dat komt niet alleen voort uit urgentie van deze bedrijven om bij te dragen aan een beter klimaat, maar ook door steeds meer wet- en regelgeving.

Een van deze nieuwe regelgeving is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie. De nieuwe richtlijn vervangt de huidige Non-Financial Data Directive en verplicht bedrijven om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op het klimaat en de leefomgeving, op dezelfde manier als hun financiële resultaten. In de CSRD zijn drie pilaren opgenomen, met ieder hun eigen set aan datapunten waarover je moet rapporteren. Daarnaast zijn er een aantal zaken die relevant zijn voor jouw sector of de materialen die je gebruikt. De nieuwe richtlijn zorgt voor meer harmonisatie over hoe bedrijven over duurzaamheid rapporteren.

De CSRD geldt vanaf 2024 voor grote bedrijven en wordt de komende jaren geleidelijk aan verder uitgerold, waarbij voor niet-beursgenoteerde MKB-bedrijven naar verwachting een lichtere versie van de richtlijn gehanteerd wordt. Hoewel een derde van de middelgrote bedrijven nog totaal niet bezig is met de nieuwe milieuwet, ontkomen ook zij er niet aan om op termijn meer bezig te zijn met duurzaamheid. Zeker als je in de toekomst wilt samenwerken met bedrijven die willen voldoen aan de CSRD.

Dubbele materialiteitsanalyse

Ook wij zijn aan de slag gegaan met de voorbereidingen om aan de CSRD-richtlijnen te voldoen, de eerste stap daarin is de dubbele materialiteitsanalyse. Daarin beoordeelt ieder bedrijf welke thema’s relevant zijn, welke impact deze hebben en wat de financiële risico’s zijn.

We kijken bijvoorbeeld welke materiële impact wij hebben op de circulaire economie. Aangezien we producten op de markt brengen, wordt dat uiteindelijk ook afval en rijst de vraag wat we daar als bedrijf aan gaan doen. In het verlengde daarvan brengen we in kaart wat de financiële gevolgen zijn, als in de (nabije) toekomst afval van producten wordt gereguleerd.

Iedereen aan boord krijgen

Zodra je de dubbele materialiteitsanalyse hebt voltooid, krijg je een overzicht welke onderwerpen voor je organisatie van belang zijn. Vervolgens is het niet zo dat willekeurig kunt kiezen met welke van deze zaken je aan de slag wilt gaan, maar krijg je de onderwerpen toegekend die voor jouw organisatie van belang zijn.

De volgende uitdaging is om iedereen binnen de organisatie aan boord te krijgen. Stel dat biodiversiteit in jouw onderwerpenlijst valt om over te rapporteren, dan is daar vaak nog weinig over bekend. In dat geval moet je collega’s van inkoop en leveranciers betrekken om na te gaan hoe daarop kan worden ingespeeld. Een goede samenwerking met onze leveranciers wordt dan ook van cruciaal belang om te voldoen aan de CSRD. Bedrijven als Manutan moeten namelijk naast de impact van producten, ook over het transport en de leveranciers rapporteren. Wat doen wij bijvoorbeeld samen met onze leveranciers om de impact op het watergebruik en vervuiling te verminderen?

Verder moet het financiële team uitzoeken hoe ze de data op hetzelfde niveau krijgen als de financiële rapportages. De rol van de CFO verandert dan ook en zal naast financiële taken ook gericht zijn op duurzaamheidspijlers.

Verder moet het IT-team kunnen inventariseren welke data er voorhanden zijn en wat daarin geautomatiseerd kan worden. Bij veel organisaties worden gegevens nu nog vaak handmatig in Excel ingevoerd. Binnen de CSRD wordt er vaak ge-audit door een extern bureau. Is een handgemaakte spreadsheet in dat geval robuust genoeg? In het verlengde daarvan verwacht ik dat organisaties extra mensen nodig zullen hebben voor het datateam: mensen die naast een technische achtergrond ook kennis hebben over duurzaamheid, om zo de data op de juiste manier te structureren.

Rapporteren en actie ondernemen

Om data over duurzaamheid te genereren hebben we in ons geval zelf een duurzaamheidsscore ontwikkeld, de PEIS. Dat is een milieuscore die ons in staat stelt te identificeren wat de belangrijkste CO2-hotspots zijn binnen onze leveranciersdatabase. Met de grootste uitstoters die daaruit naar voren komen gaan we in gesprek over hoe zij van plan zijn hun CO2-uitstoot terug te dringen en meten we in hoeverre ze daarin vooruitgang boeken. We werken alleen samen met partijen die hun CO2-uitstoot actief willen verminderen.

Generatieve AI kan vervolgens helpen om alle data in een duidelijke rapportage en een concreet actieplan te gieten. Door pro-actief aan de slag te gaan met de CSRD bied je je klanten de keuze dat wanneer ze met je samenwerken, zij producten afnemen van duurzame bedrijven en zo zelf eenvoudig(er) kunnen voldoen aan de CSRD. Want vroeg of laat zal iedere organisatie moeten voldoen aan de wet- en regelgeving die voortvloeit uit de Europese Green Deal.

Over de auteur: Nisrene Haddad is CSR & Sustainability director bij Manutan.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond