Channel Health

Binnen Health vind je nieuws, achtergrondverhalen, cases, best practices en interviews op het gebied van gezondheidszorg. Healthcare is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Heb je kennis te delen? Experts kunnen een bijdrage leveren aan dit Topic. Mail naar dennis.de.vos@emerce.nl.

More stories

Kansen en risico’s voor e-commerce in de wereld van het Coronavirus

Corona heeft de wereld in zijn greep. Na de brandhaarden China, Italië en Iran is de verspreiding nu ook in de rest van de wereld een feit. Dat dit consequenties heeft voor lokale en mondiale economieën is zeker. Maar de belangrijkste vragen zijn hoe ingrijpend de effecten zullen zijn, hoe lang dit duurt en welke sectoren kwetsbaar of juist weerbaar zijn. E-commerce biedt een oplossing voor het vermijden van fysiek contact bij de noodzakelijke of normale consumenten-aankopen. Daarnaast lijken er nog wat andere aspecten te zijn aan de huidige situatie die positief kunnen uitpakken voor e-commerce. Alles bij elkaar lijkt de verwachting van de ontwikkeling van e-commerce als gevolg van corona niet zo negatief. Ik noem eerst wat globale risico’s en ga daarna in op de belangrijkste positieve effecten en kansen voor e-commerce.

Coronacrisis

RIVM start infectieradar

Het RIVM start vandaag een zogeheten infectieradar. Nederlanders kunnen helpen bij het in kaart brengen van klachten die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus. Eens per week kunnen ze doorgeven of zij in de afgelopen week koorts of andere klachten hadden.

Coronacrisis

Communicatieplatform BeterDichtbij.nl tijdelijk gratis

Het communicatieplatform BeterDichtbij.nl voor artsen, poli’s en ziekenhuizen is de komende drie maanden gratis voor nieuwe gebruikers.

Health

Innovatie in de zorg: leer van retail en maak eindgebruikers écht tevreden

Om de transitie van de zorg het hoofd te bieden is een nieuwe aanpak nodig, met meer focus op voorkomen in plaats van genezen. Digitale transformatie ondersteunt deze verschuiving,

Health

BeterDichtbij brengt patiënt en zorgverlener dichter bij elkaar

Ons leven wordt in de 21e eeuw gedomineerd door gemak. Alles moet makkelijk, snel en laagdrempelig, anders haken we af. Waarom werkt dit – nog – niet in de zorg?

Health

Hoe games en apps kunnen helpen het coronavirus te bestrijden

In 2017 werd tijdens Lowlands onderzoek gedaan naar de verspreiding van een kunstmatig virus onder de deelnemers. Met de LowlandZ app begaf Patiënt Zero, de eerste drager van het virus, zich onder de aanwezigen.

Health

User-centered zorg: Overbrug de kloof tussen patiënt en zorgverlener met slimme technologie

In de afgelopen vijftig jaar is er  weinig veranderd in de manier waarop we met onze zorgverleners communiceren: we gaan nog steeds naar het spreekuur bij de huisarts of het ziekenhuis, ook als we een korte vraag hebben. In deze aflevering van de podcast Innovative Leaders by INFO, vertelt Godfried Bogaerts van BeterDichtbij over innovatie in de zorg, het bouwen van een merk, user-centered zorg, privacy, verdienmodellen, hobbels op de weg, wat je moet doen als je sneller gaat dan de sector waarin je in opereert en lef.

Health

Minister wil einde aan fax in de zorg

Online in een persoonlijke gezondheidsomgeving je eigen medische gegevens inzien en delen met wie je wilt, of ze koppelen aan apps. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil dat dit voor alle ziekenhuispatiënten mogelijk wordt. Ziekenhuizen en klinieken krijgen 75 miljoen euro om snel aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen, zodat zij medische gegevens voor patiënten beschikbaar kunnen stellen.

Health

‘Ziekenhuizen schieten tekort op digitale toegankelijkheid’

Bijna alle ziekenhuizen zijn niet digitaal toegankelijk. Hiermee zijn ze in overtreding van de wetgeving die in 2018 is ingevoerd om te voorkomen dat mensen met een functiebeperking digitaal worden buitengesloten. Dat stelt Stuurlui Online Marketing.

Health

Patient empowerment loont – hoe ver zijn we? 

Meer eigen regie in de zorg en de zelfredzaamheid van de patiënt vergroten; belangrijke onderwerpen op de zorg-agenda.

Health

Nederlandse zorgconsument voorzichtig met het delen van data

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse zorgconsumenten voorzichtiger zijn met het delen van persoonlijke gezondheidsdata dan mensen in andere landen.

Health

Drie missers die zorgen dat klanten overstappen van verzekeraar

Er is tegenwoordig heel veel aandacht voor het optimaliseren van de klantreis en digitale processen. Toch maken verzekeraars hier nog ‘missers’ in.

Health

Spraaktechnologie (voice) voor senioren: zinvol? 

“Ouderen worden onterecht genegeerd door ontwikkelaars van technologie. Voice is daar de brug voor.“ Dat was het uitgangspunt voor het starten van Project Zilver.

Voice

Vijf tips: Zo houd je de groei van Internet of Medical Things bij

Deloitte verwacht voor de markt van Internet of Medical Things (IoMT) een groei van 37 miljard euro in 2017 naar 133 miljard euro in 2022.

Health

Waarom de adoptie van AI in health achterblijft

Ondanks interessante pilot-projecten die er in de praktijk plaatsvinden heeft de toepassing van AI in health nog geen vlucht genomen.

Health